W trosce o bezpieczeństwo | www.torun.pl

W trosce o bezpieczeństwo

Miasto
Data publikacji: 16 kwietnia 2021
Autor: Magdalena Winiarska
Pracownik w specjalnej uprzęży alpinistycznej wycina jemiołę z wysokiego drzewa

Zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia, obumarłe oraz nierokujące szans na przeżycie drzewa zostaną usunięte.

Wyłoniony został Wykonawca na realizację interwencyjnej wycinki drzew obumarłych, nierokujących szans na przeżycie, z licznymi wypróchnieniami, uszkodzeniami pnia czy zachwianą statyką. Drzewa takie zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia znajdujących się w pasach drogowych oraz na terenach zieleni. Usuwanie drzewostanu to integralna część prac zieleniarskich. W sytuacjach stanowiących zagrożenie, przede wszystkich w przestrzeni publicznej, jak: w pasach drogowych, w pobliżu ciągów pieszo-rowerowych czy miejsc parkingowych, są to działania konieczne.

Usuwanie drzew rozpoczęło się w pierwszym kwartale 2021 r. będzie następowało sukcesywnie w ciągu całego 2021 roku na podstawie zezwoleń wydawanych przez Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualnie Gmina Miasta Toruń posiada zgody na usunięcie ok. 150 szt. drzew m.in. przy ul. Chrobrego, Wyszyńskiego, Lnianej, Włocławskiej, Grasera, Kozackiej, Dziewulskiego, Olimpijskiej, Rydygiera, Spółdzielczej, Okólnej, Słowackiego, Rodzinnej, Grudziądzkiej, Prądzyńskiego, Al. Solidarności oraz w Parku Glazja, Parku Osiedlowym przy ul. Mossakowskiego i Parku Tysiąclecia - przejdź do zestawienia drzewostanu wraz powodem jego usunięcia.

Każde z drzew budzących wątpliwość co do ich stanu zdrowotnego jest sprawdzane przez doświadczonych pracowników Biura Ogrodnika Miejskiego UMT. W przypadku kiedy podczas takiej wizji terenowej możemy zaobserwować brak liści i pąków w koronie, martwe gałęzie, uszkodzenia pnia (dziury, pęknięcia, wypróchnienia), owocniki grzybów, rozłamania, silne pochylenie czy wzruszenie gleby poprzez podniesione korzenie, drzewo zostaje zakwalifikowane do usunięcia. Następnie, w zależności od rodzaju nieruchomości, zostaje sporządzony wniosek o wydanie zezwolenia do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (tereny objęte rejestrem) lub Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (tereny gminne) lub Prezydenta Miasta Torunia (tereny Skarbu Państwa). Na podstawie wniosków złożonych przez Gminę Miasta Toruń stan drzew jest kolejny raz weryfikowany przez ww. organy w takcie przeprowadzonych oględzin. Po potwierdzeniu złego stanu zdrowotnego wydawane jest stosowne zezwolenie. Następnie, na zlecenie Gminy Miasta Toruń, odbywa się wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia poruszających się w przestrzeni publicznej i korzystających z licznych enklaw zieleni miejskiej (parków, skwerów, zieleńców).

Co roku na terenie Gminy Miasta Toruń nasadzane są setki drzew. Wiosną 2021 roku toruński drzewostan zwiększy się o ponad 225 sztuk. Kolejna transza nowych drzew zostanie posadzona jesienią. Sukcesywnie też w wielu miejscach w mieście pojawiają się nowe drzewa, sadzone w ramach poszczególnych inwestycji.

Najczęściej czytane aktualności

 • Natalia Kaliszek i Mksym Spodyriev otrzymują akty przyznania stypendium z rąk prezydenta Torunia Michała Zaleskiego
  Miasto, Sport
  12 maja w TVP Sport zostanie pokazana Gala Łyżwiarska, zarejestrowana w Toruniu 8 maja 2021 r. na lodowisku Tor-Tor. Najlepsi toruńscy zawodnicy Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriev otrzymali z rąk prezydenta Michała Zaleskiego akty przyznania stypendiów sportowych za zdobycie kwalifikacji olimpijskiej do Pekinu.
 • Żołnierz składa wieniec pod pomnikiem ofiar II wojny światowej w alei św. Jana Pawła II
  Miasto
  8 maja, w 76. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Polsce i Europie, delegacja miasta złożyła wiązanki kwiatów w toruńskich miejscach upamiętnienia jej ofiar.
 • Kwitnące tulipany i żonkile w rejonie pomnika Jana Pawła II
  Eko, Miasto
  Wiosna to zdaniem wielu najpiękniejsza pora roku w Toruniu. Miasto tonie w świeżej zieleni i barwach tysięcy wiosennych kwiatów.
 • Turyści przy pomniku Kopernika, widok w stronę ulicy Szerokiej
  Kultura, Miasto
  14-16 maja 2021 r. zapraszamy torunian i turystów na oficjalną inaugurację sezonu turystycznego w naszym mieście. Będzie okazja do obejrzenia atrakcji mniej znanych lub niedostępnych na co dzień.
 • Logo Transport Logistic
  Biznes, Miasto
  Międzynarodowa branża logistyczna spotkała się online na monachijskich targach.
 • Grafika epidemiczna dla Torunia
  Koronawirus, Miasto
  W Toruniu w ciągu ostatniej doby potwierdzono 24 przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Nikt nie zmarł z powodu COVID-19.
 • Po raz kolejny zapraszamy mieszkańców Torunia do wspierania branży gastronomicznej i udziału w konkursie Kupuj lokalnie. Zamawiając jedzenie z restauracji można wygrać nagrody.
 • Uchwalony przez Radę Miasta Torunia regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń rozstrzyga kwestie związane z cyklicznym przeprowadzaniem deratyzacji.
 • Na wniosek prezydenta Michała Zaleskiego dokonano korekty dot. konstrukcji barier na rozbudowywanym moście im. Józefa Piłsudskiego. Po zmianach bariery nie będą zasłaniały widoku z mostu na m.in. Zamek Dybów.
 • Zbigniew Lisowski, dotychczasowy dyrektor Teatru Baj Pomorski, wygrał konkurs na kierowanie lalkową sceną od września 2021 r. Jeśli wszystkie warunki zostaną uzgodnione, obowiązki powierzone zostaną mu na kolejne 5 lat.
 • Do końca roku 2021 można dokonywać płatności gotówkowych na rzecz Gminy Miasta Toruń bez dodatkowych opłat i prowizji w placówkach Poczty Polskiej na terenie Torunia.
 • Od najbliższego poniedziałku (10 maja) w toruńskiej Strefie Płatnego Parkowania pojawi się samochód, który skontroluje, czy zapłaciliśmy za parkowanie w strefie. E-kontrola ma charakter pilotażowy i potrwa do 14 maja.
 • Podczas 30. Sesji Rady Miasta Torunia 13 maja 2021 r. rozpatrzony zostanie prezydencki projekt uchwały podający do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach połączenia dwóch instytucji kultury: Toruńskiej Agendy Kulturalnej i Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki".
 • „Wyrzucisz śmieci za drzwi, wrócą oknem” to kampania Galerii Rusz promująca postawy proekologiczne i zwracająca uwagę na problem zaśmiecania naszej planety.