Towarzystwo Miłośników Torunia ma 100 lat | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Towarzystwo Miłośników Torunia ma 100 lat

Kultura, Miasto
Data publikacji: 17 listopada 2023
Autor: Marcin Pryka

Podczas uroczystości stulecia Towarzystwa Miłośników Torunia w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w czwartek 16 listopada 2023 r. podsumowano dorobek tej zasłużonej dla Torunia organizacji. Wyróżnienia zasłużonym działaczom To-Mi-To wręczył prezydent Torunia Michał Zaleski.

Towarzystwo Miłośników Torunia powstało 28 maja 1923 r. w Dworze Artusa. Przez te wszystkie lata współtworzyło je zawsze grono zapaleńców, którzy łączyli osobiste przywiązanie do Torunia z naukowymi, kulturalnymi, turystycznymi czy społecznikowskimi aspiracjami.

- Stulecie to czas, który pokazuje dorobek, umiejętności, wolę i miłość tych, którzy zdecydowali się w Toruniu być wspierającymi działalność i istnienie naszego miejskiego organizmu - podkreślił rangę uroczystości prezydent Michał Zaleski. Zwrócił też uwagę na postać Stefana Michałka - prezydenta Torunia w latach 1922-1924, który był jednym z inicjatorów powstania stowarzyszenia.

Prezydent Michał Zaleski podziękował szczególnie za inicjatywy podjęte w kręgu To-Mi-To w ostatnich latach, w tym za: wydawanie od 1996 r. „Rocznika Toruńskiego”, od 1998 r. „Toruńskiego Słownika Biograficznego”, organizację od 2003 r. kwesty cmentarnej na ratowanie zabytkowych nagrobków zasłużonych torunian czy włączenie się w 2020 r. w obchody jubileuszowe setnej rocznicy powrotu Torunia do Polski oraz związaną z tym inicjatywę odbudowy pomnika Poległym Żołnierzom Wojsk Balonowych.

Samorząd Torunia uznaje szczególny i niezastąpiony wpływ tej aktywności na życie społeczne naszego miasta. Wyrazem tego były wyróżnienia nadane przez prezydenta Michała Zaleskiego zasłużonym działaczom. Najwyższe prezydenckie wyróżnienie, czyli Medal Honorowy "Thorunium" otrzymał wiceprezes Towarzystwa dr Michał Targowski.

Z zasługami dr Michała Targowskiego wiąże się organizacja m.in.: Toruńskich Spotkań Kopernikańskich, Wieczorów Toruńskich, konferencji, wystaw i sesji poświęconych dziejom i ludziom Torunia, inscenizacji historycznych, a ponadto aktywne wspieranie Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz obchodów setnej rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski. - Pan doktor Michał Targowski jest wszędzie tam, gdzie jest potrzebny. Przede wszystkim tam, gdzie wymagane jest znawstwo i intrygująca opowieść o dziejach Torunia - powiedział prezydent Michał Zaleski.

Na medalu „Thorunium” znajdują się cztery sławne symbole Torunia, które doskonale pasują do wieloletniej działalności dr Targowskiego: kopernikańska sfera planet, gotyckie okno, wiślana panorama starówki z listy UNESCO oraz anioł herbowy.

Prezydent Michał Zaleski nadał także cztery Medale Pamiątkowe Roku Mikołaja Kopernika. Honorowane są nimi instytucje i osoby życia publicznego, którym Toruń oraz nauka polska zawdzięczają przechowanie i pomnożenie najcenniejszych idei kopernikańskich. Podczas uroczystości otrzymali je: Towarzystwo Miłośników Torunia, dr Cecylia Iwaniszewska, prof. dr hab. Bogusław Dybaś oraz Andrzej Szmak.

Ponadto prezydent nadał czworgu zasłużonym działaczom To-Mi-To miejskie wyróżnienia: statuetki szklanych aniołów, które zawsze zaznaczają związek pomiędzy życiem i społeczną ofiarnością honorowanej osoby z jednym z najważniejszych znaków kulturotwórczych i tożsamościowych Torunia. Otrzymali je: prezes Towarzystwa prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, dr Arkadiusz Kierys, prof. Agnieszka Zielińska oraz Joanna Danuta Horyza. Prezydent Michał Zaleski do jubileuszowych życzeń dla Towarzystwa dołączył upominek - biurowy laptop.

Zarząd Towarzystwa uhonorował okolicznościowymi medalami najbardziej aktywnych członków, a także osoby i placówki zaangażowane od lat w realizację statutowych celów To-Mi-To. Z okazji jubileuszu powstał Medal Stulecia Towarzystwa Miłośników Torunia. To wyjątkowa pamiątka, zaprojektowana przez toruńskiego artystę Macieja Jagodzińskiego-Jagenmeera. Powstała na podstawie medalu 750-lecia Torunia, który stworzył w 1983 r. wybitny działacz Towarzystwa - artysta Zygfryd Gardzielewski.

Podczas uroczystości wręczono również honorowe wyróżnienie Towarzystwa Miłośników Torunia - Złote Astrolabium przyznawane od 1979 r. przez Walne Zgromadzenie To-Mi-To. Otrzymali je historyk zajmujący się od lat badaniem dziejów Torunia w czasach baroku i oświecenia prof. Jerzy Dygdała oraz Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Toruniu.

Uroczystość uświetnił występ toruńskiego chóru „Astrolabium”. Dorobek Towarzystwa został zaprezentowany na jubileuszowej wystawie "100 lat działalności Towarzystwa Miłośników Torunia" oraz w książce „Każdy o swym gnieździe myśleć powinien. Towarzystwo Miłośników Torunia i jego dzieje w latach 1923-2023” opracowanej przez profesorów Jarosława Kłaczkowa i Agnieszkę Zielińską.

Fot. Agnieszka Bielecka

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Święto boksu w Toruniu
  Miasto, Sport
  W dniach 4-10 grudnia 2023 roku Toruń będzie gospodarzem Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów w boksie olimpijskim. Poznaj program zawodów.
 • Wieziemy pasażerom najlepsze życzenia
  Miasto, MZK
  W czapce św. Mikołaja, z brodą i wąsami, z poręczami jak gwiazdkowe cukierki, ozdobiony światełkami, pełen słodkich i nie tylko upominków – jak co roku w Toruniu w Mikołajki rozpoczął kursowanie świąteczny tramwaj Miejskiego Zakładu Komunikacji.
 • Miasto
  15 grudnia 2023 r. mija termin na składanie wniosków o zwolnienie od podatku od nieruchomości na 2024 r. budynków, w których utrzymywany jest zielony dach, ogród wertykalny lub zielona fasada. Obowiązek ten dotyczy również tych podatników, którzy chcą kontynuować w 2024 r. zwolnienie.
 • Na zdjęciu: Wejście do budynku Powiatowego Urzędu Pracy
  Miasto
  Zostało już tylko 7 ostatnich bonów na zasiedlenie przyznawanych w ramach projektu: „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP dla Miasta Torunia (I)”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia.
 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski i inne osoby w czapkach Mikołaja siedzą na scenie, przed nimi dzieci
  Miasto
  Mikołajki w Toruniu rozpoczęła tradycyjna akcja głośnego czytania w Szkole Podstawowej nr 9. W 2023 roku uczniowie tej szkoły wysłuchali „Dzieci Pana Astronoma” Wandy Chotomskiej.
 • Miasto
  Szybko i wygodnie, bez wychodzenia z domu złóż online wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o stanie cywilnym. W tej samej formie możesz wnieść na konto Urzędu Miasta Torunia opłatę skarbową za wydanie odpisu lub zaświadczenia.
 • W tym roku minęła setna rocznica urodzin znakomitej sportsmenki Melanii Sinorackiej, pierwszej podgórskiej olimpijki. Z tej okazji we wtorek 5 grudnia 2023 r. na kamienicy przy ul. Poznańskiej 125, w której mieszkała, odsłonięto pamiątkową tablicę.
 • Międzyszkolny Klub Sportów Walki „Pomorzanin” Toruń zaprasza dzieci od 10. roku życia i młodzież na bezpłatne zajęcia sportowe.
 • Po raz siódmy w Zespole Szkół nr 19 zorganizowano Integracyjne Mikołajkowe Spotkanie dla dzieci z niepełnosprawnościami, uczęszczających do toruńskich szkół i przedszkoli.
 • Kolejne spotkanie w ramach cyklu spotkań tematycznych organizowanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego miasta Torunia poświęcone będzie osobom z niepełnosprawnościami.
 • Gmina Miasta Toruń otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Toruniu”.
 • Do końca 2023 r. można złożyć deklarację i skorzystać ze środków programu "Ciepłe Mieszkanie II" na wymianę ogrzewania.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, we współpracy z instytucjami miejskimi i organizacjami pozarządowymi, realizuje Plan pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym.
 • Fundacja Studio M6 zaprasza 14 grudnia 2023 r. na wydarzenie pt. „Porozmawiajmy o integracji". Ma ono posłużyć dokonaniu diagnozy i próby wypracowania propozycji rozwiązań napotykanych problemów przez organizacje/instytucje pracujące z osobami z doświadczeniem migracji oraz wspólnemu dojściu do mechanizmów integracyjnych, które mogą być...