Toruńskie szkoły przed 1 września | www.torun.pl

Toruńskie szkoły przed 1 września

Miasto
Data publikacji: 06 sierpnia 2020
Autor: Małgorzata Litwin
Uczennica w masce pochylona nad kartką papieru

Po decyzji rządu dotyczącej powrotu uczniów do szkół od 1 września 2020 r. miasto intensywnie przygotowuje się do organizacji pracy placówek oświatowych w nowych warunkach.

5 sierpnia 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło działania związane z organizacją roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii. Zgodnie z zapowiedzią rządu 1 września br. uczniowie wrócą do szkół po trwającym od marca okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania. Co ważne, na lekcje będą mogli jednak uczęszczać tylko uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz ci, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Ta decyzja również dla samorządu Torunia oznacza konieczność przygotowania placówek i kadry szkolnej do normalnego rozpoczęcia zajęć szkolnych, jednak przy zachowaniu wszystkich obostrzeń związanych z trwającą epidemią.

- Do wszystkich miejskich szkół i placówek oświatowych rozesłaliśmy wytyczne przygotowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Zdrowia, dotyczące zaleceń, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Na tej podstawie dyrektorzy będą organizować pracę swoich placówekmówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, internacie i bursie, organizacją posiłków, sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, a także postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.  

Do 14 sierpnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej ma wydać akty prawne, które pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia. Istotne zmiany mają być wprowadzone w rozporządzeniu MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Będzie jednak musiał uzyskać zgodę organu prowadzącego oraz pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej ma być jednak adekwatnie do skali zagrożenia epidemicznego i potrzeb z tym związanych oraz możliwości organizacyjnych.

- Czasowe zawieszenie zajęć będzie dotyczyło tylko tej placówki, w której wystąpi podejrzenie czy zaistnieje przypadek zarażenia koronawirusemprecyzuje prezydent Torunia. – Będzie ono trwało maksymalnie 2-3 tygodnie czyli tyle, ile standardowo trwa okres kwarantanny.

Jak wynika z zapowiedzi, Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje trzy warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie.

 • Wariant A – tradycyjna forma kształcenia
  W szkole odbywają się normalne lekcje. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

 • Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
  Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

 • Wariant C – kształcenie zdalne
  Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Prezydent Torunia zobowiązał wszystkich dyrektorów jednostek oświatowych do niezwłocznego opracowania wewnętrznych regulaminów i procedur funkcjonowania szkół i placówek w czasie epidemii, dotyczących m.in. środków bezpieczeństwa osobistego, zachowania dystansu między uczniami, formy izolacji uczniów z objawami infekcji, szybkiej komunikacji z rodzicami i opiekunami, organizacji zajęć uwzględniającej m.in. unikanie zmiany pomieszczeń, zasad korzystania z biblioteki i szatni, dezynfekcję pomieszczeń, zabezpieczenia pracowników zajmujących się żywieniem w szkole itp.

Na 17-19 sierpnia 2020 r. miasto zaplanowało cykl wideokonferencji z udziałem zastępcy prezydenta właściwego ds. oświaty, pracowników Wydziału Edukacji i dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez GMT, podczas których zostanie omówiony stan zaawansowania tych prac.

Tutaj znajdziesz "Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r." oraz inne informacje o działaniach MEN.

Fot. Sławomir Kowalski

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: autobusy MZK i przechodząca kobieta na przejściu dla pieszych
  MZK
  W związku z powrotem dzieci klas I-III Szkół Podstawowych do nauki stacjonarnej, od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. przywrócona zostanie linia nr 39.
 • Na zdjęciu kamienice przy Rynku Nowomiejskim w Toruniu
  Koronawirus, Miasto
  Na najbliższej sesji, 21 stycznia 2021 r. radni pochylą się nad uchwałą dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości. Ma być ono udzielone tym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu koronawirusa.
 • Mapa z zaznaczoną lokalizacją węzła przesiadkowego przy dworcu Toruń Wschodni
  Miasto
  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budowy węzła przesiadkowego przed dworcem Toruń Wschodni wraz ze zmianą układu drogowego - w rejonie pl. Skarbka.
 • Pomnik Hallera z kwiatami
  Miasto
  18 stycznia 2021 roku mija 101 lat od powrotu Torunia do wolnej Polski. Z powodu pandemii obchody będą miały skromniejszy charakter. W imieniu mieszkańców złożone zostaną kwiaty, oddany zostanie salut armatni, przygotowano wystawę, quiz i konkurs plastyczny.
 • budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej
  Inwestycje, Miasto
  Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2021- 2025 rozpatrywany będzie 21 stycznia 2021 r., podczas 26. sesji Rady Miasta Torunia.
 • Na zdjęciu: grafika konsultacji społecznych
  Miasto
  Podczas sesji Rady Miasta Torunia radni zdecydują, czy przyjmują Plan konsultacji społecznych na rok 2021.
 • W ciągu ostatniej doby 79 mieszkańców Torunia zaraziło się koronawirusem SARS-CoV-2. Przez choroby współistniejące z COVID-19 zmarły trzy osoby.
 • Barbara Köhler – niemiecka poetka, laureatka Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi z 2003 r. zmarła 8 stycznia 2021 r. w wieku 61 lat. Informację przekazało Miasto Getynga.
 • Czternaście osób zajmujących się działalnością artystyczną, twórców i animatorów kultury otrzyma Stypendia Miasta Torunia w dziedzinie kultury na rok 2021. Za otrzymane od miasta pieniądze zrealizują swoje artystyczne projekty. Do 30 września 2020 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia wpłynęły 23 wnioski o stypendium, w tym 16 o stypendium...
 • Publikujemy treść apelu o wsparcie wszystkich ośrodków turystycznych, w tym Torunia, który prezydent miasta Michał Zaleski skierował do Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
 • Od 15 stycznia seniorzy 80+ mogą się rejestrować na szczepienie, od 22 stycznia osoby 70+, a pozostali mogą od 15 stycznia zgłosić chęć szczepienia i oczekiwać na powiadomienie.
 • Po krótkiej przerwie wznowiono prace przy rozbudowie mostu drogowego im. marszałka Józefa Piłsudskiego. Ruch wahadłowy będzie obowiązywał w nocy z 13 na 14 stycznia 2021 r.
 • Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia przedłużeniu uległ termin składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.
 • Zimowa aura nie zahamowała robót przy dwóch inwestycjach realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacji w centrum Torunia. W rejonie pl. Rapackiego trwają przeglądy odbiorowe, a na ul. Kraszewskiego realizowane są roboty przy rozbiórce torowiska.