Stypendia i nagrody dla uczniow - nowa uchwała | www.torun.pl

Stypendia i nagrody dla uczniow - nowa uchwała

Miasto
Data publikacji: 15 kwietnia 2021
Autor: Adrian Aleksandrowicz
Na zdjęciu: uczniowie na szkolnym boisku

15 kwietnia 2021 roku podczas sesji Rady Miasta radni przyjęli uchwałę w sprawie szczególnych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom z toruńskich szkół. Przyjęta uchwała, wraz z autopoprawką zgłoszoną przez radnych, określa także formy i zakres tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia motywacyjnego uczniom określa uchwała nr 107 z 11 kwietnia 2019 roku, którą przyjęła Rada Miasta Torunia.

- Już po przyjęciu uchwały dotarły do nas późniejsze orzecznictwa sądów z Olsztyna, Rzeszowa i Poznania. Niektóre zapisy uchwały RMT były niezgodne z treścią orzeczoną przez sądy, stąd potrzeba wprowadzenia zmian w zasadach udzielania pomocy materialnej uczniomwyjaśnił zastępca Prezydenta Miasta Torunia Zbigniew Fiderewicz.

Tak jak w latach poprzednich w Toruniu uczniowie mogą otrzymać stypendiów motywacyjne (Toruński Fachowiec, Toruński Maestro, Toruński Omnibus) oraz nagrodę prezydenta.
„Omnibusem” może zostać uczeń szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, który odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego i osiągnął średnią ocen co najmniej 5,0 (w szkole podstawowej) lub 4,5 (w szkole ponadpodstawowej).

"Toruński Maestro" to stypendium przygotowane dla młodzieży uzdolnionej artystycznie. Kandydatami muszą być uczniowie szkół artystycznych działających na terenie Torunia, którzy w poprzednim roku szkolnym osiągnęli znaczący edukacyjny sukces w zakresie przedmiotów artystycznych oraz uzyskali średnią ocen 4,0 z zakresu kształcenia ogólnego i 4,5 z zakresu kształcenia artystycznego.

"Fachowiec" to stypendium przeznaczone dla młodzieży uczęszczającej do szkół prowadzących kształcenia zawodowe, którzy mogą pochwalić się znaczącym sukcesem w zakresie kształcenia zawodowego oraz w poprzednim roku szkolnym uzyskali średnią ocen 4,0 z zakresu kształcenia ogólnego i 4,5 z przedmiotów kształcenia zawodowego.

Najzdolniejsi uczniowie mogą otrzymać także Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia. Jest ona przyznawana za rok szkolny uczniowi uczęszczającemu w tym roku szkolnym do klasy programowo najwyższej w szkole podstawowej na terenie miasta Torunia, który odniósł znaczący sukces edukacyjny (w zakresie kształcenia ogólnego, zawodowego lub artystycznego) oraz uzyskał średnią ocen nie mniejsza niż 4,0 ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Uchwała, którą 15 kwietnia przyjęli radni, precyzuje co znaczy „znaczący sukces edukacyjny”. Wprowadza ona także jedną znaczącą zmianę – ocena z zachowania nie jest już kryterium, które trzeba spełnić aby otrzymać stypendium lub nagrodę.

Wysokość stypendium to 300 lub 200 zł miesięcznie, wypłacane od września do czerwca. 300 złotych otrzymują stypendyści w ramach "Toruńskiego Fachowca" i "Toruńskiwego Maestro" oraz "Toruńskiego Omnibusa" w szkołach ponadpodstawowych, "omnibusom" ze szkół podstawowych przysługuje wsparcie w wysokości 200 złotych miesięcznie. Nagroda Prezydenta to 2000 złotych wypłacane jako jednorazowe świadczenie.

Uchwala wprowadza jednak do znanego systemu motywacyjnego kilka zmian. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium będzie podejmowana w trybie decyzji administracyjnej, z całą formalną drogą odwoławczą. Druga bardzo istotna zmiana dotyczy starania się o wsparcie motywacyjne. Wniosek o wsparcie motywacyjne mogą składać uczniowie – w swoim imieniu, jeśli mają ukończone 18 lat, lub za pośrednictwem swoich rodziców, jeśli nie są pełnoletni.

Projekt uchwały można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej – kliknij tutaj, aby przejść do strony w BIP-ie.

Najczęściej czytane aktualności

 • Natalia Kaliszek i Mksym Spodyriev otrzymują akty przyznania stypendium z rąk prezydenta Torunia Michała Zaleskiego
  Miasto, Sport
  12 maja w TVP Sport zostanie pokazana Gala Łyżwiarska, zarejestrowana w Toruniu 8 maja 2021 r. na lodowisku Tor-Tor. Najlepsi toruńscy zawodnicy Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriev otrzymali z rąk prezydenta Michała Zaleskiego akty przyznania stypendiów sportowych za zdobycie kwalifikacji olimpijskiej do Pekinu.
 • Żołnierz składa wieniec pod pomnikiem ofiar II wojny światowej w alei św. Jana Pawła II
  Miasto
  8 maja, w 76. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Polsce i Europie, delegacja miasta złożyła wiązanki kwiatów w toruńskich miejscach upamiętnienia jej ofiar.
 • Kwitnące tulipany i żonkile w rejonie pomnika Jana Pawła II
  Eko, Miasto
  Wiosna to zdaniem wielu najpiękniejsza pora roku w Toruniu. Miasto tonie w świeżej zieleni i barwach tysięcy wiosennych kwiatów.
 • Turyści przy pomniku Kopernika, widok w stronę ulicy Szerokiej
  Kultura, Miasto
  14-16 maja 2021 r. zapraszamy torunian i turystów na oficjalną inaugurację sezonu turystycznego w naszym mieście. Będzie okazja do obejrzenia atrakcji mniej znanych lub niedostępnych na co dzień.
 • Logo Transport Logistic
  Biznes, Miasto
  Międzynarodowa branża logistyczna spotkała się online na monachijskich targach.
 • Grafika epidemiczna dla Torunia
  Koronawirus, Miasto
  W Toruniu w ciągu ostatniej doby potwierdzono 24 przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Nikt nie zmarł z powodu COVID-19.
 • Po raz kolejny zapraszamy mieszkańców Torunia do wspierania branży gastronomicznej i udziału w konkursie Kupuj lokalnie. Zamawiając jedzenie z restauracji można wygrać nagrody.
 • Uchwalony przez Radę Miasta Torunia regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń rozstrzyga kwestie związane z cyklicznym przeprowadzaniem deratyzacji.
 • Na wniosek prezydenta Michała Zaleskiego dokonano korekty dot. konstrukcji barier na rozbudowywanym moście im. Józefa Piłsudskiego. Po zmianach bariery nie będą zasłaniały widoku z mostu na m.in. Zamek Dybów.
 • Zbigniew Lisowski, dotychczasowy dyrektor Teatru Baj Pomorski, wygrał konkurs na kierowanie lalkową sceną od września 2021 r. Jeśli wszystkie warunki zostaną uzgodnione, obowiązki powierzone zostaną mu na kolejne 5 lat.
 • Do końca roku 2021 można dokonywać płatności gotówkowych na rzecz Gminy Miasta Toruń bez dodatkowych opłat i prowizji w placówkach Poczty Polskiej na terenie Torunia.
 • Od najbliższego poniedziałku (10 maja) w toruńskiej Strefie Płatnego Parkowania pojawi się samochód, który skontroluje, czy zapłaciliśmy za parkowanie w strefie. E-kontrola ma charakter pilotażowy i potrwa do 14 maja.
 • Podczas 30. Sesji Rady Miasta Torunia 13 maja 2021 r. rozpatrzony zostanie prezydencki projekt uchwały podający do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach połączenia dwóch instytucji kultury: Toruńskiej Agendy Kulturalnej i Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki".
 • „Wyrzucisz śmieci za drzwi, wrócą oknem” to kampania Galerii Rusz promująca postawy proekologiczne i zwracająca uwagę na problem zaśmiecania naszej planety.