Raport o stanie gminy i wykonanie budżetu miasta za 2021 r. | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Raport o stanie gminy i wykonanie budżetu miasta za 2021 r.

Miasto
Data publikacji: 21 czerwca 2022
Autor: Magdalena Winiarska
na zdjęciu: podczas konferencji prasowej na pierwszym planie monitor ze stroną tytułową prezentacji z Raportem o stanie gminy

Raport o stanie Gminy Miasta Toruń za rok 2021 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia za 2021 rok zostaną przedstawione podczas 44. sesji Rady Miasta – sesji absolutoryjnej, która odbędzie się 23 czerwca 2022 r.

Raport o stanie Gminy Miasta Toruń to dokument tworzony od czterech lat. Do jego przygotowywania obliguje ustawa o samorządzie gminnym.

- Raport podsumowuje działalność wójta, burmistrza, prezydenta za rok objęty sprawozdaniem, w szczególności realizacje polityk, programów, strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego – to są wskazania bezpośrednio z ustawy – wyjaśniła Marta Stasiuk-Lewandowska, dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta podczas konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 21 czerwca 2022 r. W 2019 Rada Miasta Torunia dodatkowo szczegółowo sprecyzowała zagadnienia, które także mają znaleźć się w raporcie.

Raport zostanie przedstawiony podczas sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności, po czym rozpocznie się debata na jego temat. Mogą w niej wziąć udział także mieszkańcy – maksymalnie 15 osób, którzy wcześniej zgłosili taką wolę, poprzez złożenie do przewodniczącego rady pisemnego zgłoszenia, popartego co najmniej 50 podpisami mieszkańców.

Ocena raportu zakończy się decyzją Rady Miasta Torunia o udzieleniu bądź nieudzieleniu wotum zaufania organowi wykonawczemu, czyli prezydentowi miasta.

>>> Przejdź do Raportu o stanie Gminy Miasta Toruń za rok 2021


O przyznaniu absolutorium zdecyduje także przyjęcie przez Radę Miasta sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.

- Planowanie budżetu na rok 2021 było bardzo ostrożne, ale dzięki temu, jak ze względu na dobry zbieg okoliczności gospodarczych, wykonaliśmy ekonomicznie rok bardzo dobrze. Zamiast zakładanego deficytu w wysokości 42,5 mln zł osiągnęliśmy nadwyżkę w wysokości 110,5 mln zł. Oznacza to, że o ponad 150 mln zł poprawiliśmy wynik budżetumówił prezydent Michał Zaleski.Zwiększyliśmy dochody, stymulowaliśmy wydatki tak, aby nie rosły tak szybko jak dochody. Musieliśmy także uczyć się, jak pozyskiwać nowe dochody – dodał prezydent. Dzięki temu udało się pozyskać skutecznie środki z Budżetu Państwa, np. na rozbudowę mostu drogowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego czy na budownictwo mieszkaniowe.

Najważniejsze punkty budżetu przedstawiają się następująco (dane w mln zł):
•    Dochody: plan na 1.01.2021 - 1 352 200, plan na 31.12.2021 - 1 495 501, wykonanie - 1 525 286 , co daje 102%
•    Wydatki: plan na 1.01.2021 - 1 394 700, plan na 31.12.2021 - 1 447 401, wykonanie - 1 414 883, co stanowi 98%
•    Deficyt: plan na 1.01.2021 - -42 500, plan na 31.12.2021 – 48 100, wykonanie – 110 403.

Największa część wydatków bieżących, które w roku 2021 wyniosły 1.197 mln zł, dotyczy trzech obszarów: oświaty i edukacji (470 mln zł), opieki społecznej i zdrowia (371 mln zł) oraz komunikacji miejskiej (77 mln zł).

W roku 2021 po raz kolejny głównym kierunkiem inwestowania były drogi, co stanowiło ponad 40% budżetu inwestycyjnego. Na kolejnych miejscach znalazły się: gospodarka mieszkaniowa, sport, transport, zdrowie i opieka. – Stan zaawansowania to prawie 70% - to były wydatki na inwestycje realizowane cyklicznie, corocznie, oraz na inwestycje, które są kontynuowane w roku 2022wyjaśniła Aneta Pietrzak skarbnik miasta.

- Rok 2021 był ekonomicznie bardzo dobry - podsumował prezydent Michał Zaleski. - Nie tylko dlatego, że planowaliśmy ostrożnie, ale też sięgaliśmy po różne instrumenty, przede wszystkim zwiększania dochodów, ale także oczywiście dbania o to, aby wydatki nie przegoniły tego zwiększania dochodów.

Fot. Małgorzata Litwin

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu sportowcy wiosłują w kajaku na Wiśle
  Miasto, Sport
  26 czerwca 2022 r. po raz dziewiętnasty na Wiśle rozegrany został bieg ósemek wioślarskich ze sternikiem osad z Bydgoszczy i Torunia. Regaty ,,O puchar Prezydenta Miasta Torunia" odbyły się w ramach Święta Miasta.
 • Na zdjęciu przedstawiciele miasta Torunia i Getynki razem z wyróżnionymi pisarkami
  Kultura, Miasto
  Joanna Bator i Terezia Mora zostały laureatkami Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 26 czerwca 2022 roku w Ratuszu Staromiejskim.
 • Na zdjęciu: laureatki Piernikowej Alei Gwiazd 2022, Katarzyna Zillmann i Jolanta Ogar-Hill
  Kultura, Miasto
  Srebrne medalistki z olimpiady w Tokio, Jolanta Ogar-Hill i Katarzyna Zillmann, odsłoniły swoje „katarzynki” w Piernikowej Alei Gwiazd w dniu 25 czerwca 2022 r.
 • Na zdjęciu: delegacja z Getyngi w ogrodzie w Baju Pomorskim
  Kultura, Miasto
  W Toruniu gości delegacja z Getyngi – miasta partnerskiego Torunia. Okazją jest ceremonia wręczenia Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego, która odbędzie się 26 czerwca 2022 r. w Ratuszu Staromiejskim.
 • Na zdjęciu: defibrylator na scianie
  Miasto
  Na budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zamontowany został defibrylator przekazany przez Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 • Ratusz Staromiejski
  Kultura, Miasto
  W niedzielę 26 czerwca 2022, godz. 12:00 w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu odbędzie się uroczyste wręczenie Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego.
 • Msza św. w intencji miasta i jego mieszkańców w toruńskiej katedrze śś. Janów była tradycyjnym elementem obchodów Święta Miasta 24 czerwca 2022 r.
 • Ponad 438 ton papieru, tektury i puszek zebrali uczestnicy szkolnego konkursu "Zbieramy makulaturę (i nie tylko) EKOKONKURS" w Toruniu. 24 czerwca 2022 r. poznaliśmy tegorocznych laureatów ekologicznej rywalizacji.
 • 5,42 – taką średnią ocen na świadectwach uzyskali uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.
 • 13. edycja Plaży Gotyku jest już na ostatniej prostej. Za nami już turniej uniwersytecki oraz rywalizacja juniorów i juniorek.
 • Chcesz udzielać woluntarystycznie korepetycji osobom z Ukrainy? Umożliwia to bezpłatna platforma edukacyjna on-line Tutors.live
 • Od 1 do 14 lipca 2022 r. przyjmowane będą wnioski o nagrody Prezydenta Miasta Torunia dla tegorocznych absolwentów toruńskich szkół ponadpodstawowych.
 • Uroczystość z okazji 40-lecia samorządu radców prawnych w Polsce odbyła się 24 czerwca 2022 r. w hotelu Filmar.
 • W najbliższy wtorek (28 czerwca) rozpoczyna się przebudowa Bulwaru Filadelfijskiego. Prace zostały tak zaplanowane, że do końca września ulica będzie otwarta dla ruchu!