Program ochrony środowiska przyjęty | www.torun.pl

Program ochrony środowiska przyjęty

Eko, Miasto
Data publikacji: 10 września 2021
Autor: Magdalena Winiarska
Na zdjęciu konferencja prasowa z udziałem Pawła Gulewskiego, zastępcy prezydenta miasta Torunia oraz dr Haliny Pomianowskiej, p.o. dyrektora Wydziału środowiska i Zieleni

W trosce o nasze najbliższe otoczenie powstał Program ochrony środowiska miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028. W dniu 9 września 2021 r. został on przyjęty przez Radę Miasta Torunia.

- Program ochrony środowiska miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028 to swoista „zielona konstytucja Torunia”. Mówimy w nim, jak chronić środowisko i jego zasoby na terenie Gminy Miasta Toruń, a trzy bardzo ważne załączniki do tego programu sankcjonują nasze działania i je ukierunkowują, jak chronić zieleń miejską np. w trakcie inwestycjiwyjaśnił Paweł Gulewski, zastępca prezydenta miasta, podczas konferencji prasowej, jaka odbyła się w dniu 10 września 2021 r.

Jak mówiła dr Halina Pomianowska, p.o. dyrektora Wydziału Środowiska i Ekologii, do tej pory co 4 lata był opracowywany Program ochrony środowiska. W przyjęty przez Radę Miasta Torunia Program  ochrony środowiska miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028 został położony większy nacisk na zieleń już istniejącą. – Podkreślamy wagę tego, co już mamy w mieście, chcemy podnieść jakość tej zieleni i wykorzystać jej potencjał. To jest główny powód, dlaczego rozszerzaliśmy zakres Programu ochrony środowiska dla miasta Torunia o ten niezbędny elementdodała dr Halina Pomianowska.

Program ochrony środowiska miasta Torunia na lata 2021-2024… obejmuje 10 podstawowych obszarów interwencji:

 1. Ochrona klimatu i jakość powietrza
 2. Zagrożenie hałasem
 3. Pola elektromagnetyczne
 4. Gospodarowanie wodami
 5. Gospodarka wodno-ściekowa
 6. Gleba i zasoby geologiczne
 7. Gospodarka odpadami i zapobieganie ich powstawaniu
 8. Zasoby przyrodnicze
 9. Zagrożenie poważnymi awariami
 10. Edukacja ekologiczna

Nowością w programie są trzy załączniki, które ustanawiają pewien nowy standard w kwestii ochrony i rozwoju zieleni miejskiej.

W załączniku 1. - Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym znalazły się dokładne wytyczne, jak chronić zieleń podczas prac prowadzonych w mieście. Dotyczą one nie tylko drzew, ale też trawników, łąk kwietnych, rabat kwiatowych itp. i sposobów ich zabezpieczenia. Jest tam ujęty także sposób współpracy między inwestorem, wykonawcą a Urzędem Miasta. - Dołączamy do nielicznej elity miast w Polsce, gdzie problem ochrony i zagospodarowania zieleni podczas inwestycji został kompleksowo opracowany – dodał Paweł Gulewski.

>>> przejdź do załącznika nr 1

Załącznik nr 2 - Kształtowanie i pielęgnacja terenów zieleni zawiera kompleksowo opracowane kierunki rozwoju zieleni w mieście. To cenny zbiór rad nie tylko dla inwestorów, ale także dla mieszkańców, jak dbać o najbliższe otoczenie i je zagospodarowywać.

>>> przejdź do załącznika nr 2

Z kolei załącznik nr 3 - Charakterystyka zieleni Torunia, to, jak określił Paweł Gulewski – fotografia chwili. – Wszyscy wiemy, że zieleń się zmienia w zasadzie z miesiąca na miesiąc, np. są drzewa usuwane ze względu na swój stan, ale prowadzone są też liczne nasadzenia. Ten załącznik pokazuje stan zieleni toruńskiej na drugą połowę 2021 r. – mówił zastępca prezydenta. W tej części dokumentu omówione są różnorodne formy zieleni, jak parki, skwery, rabaty czy zieleń cmentarna, ale także nowe formy, jak parki kieszonkowe, ogrody społeczne, ogrody deszczowe, zielone elewacje i dachy itp. Tam również omówione zostały działania w ramach zielonej starówki, czyli procesu zazieleniania zespołu staromiejskiego.

>>> przejdź do załącznika nr 3

- Będą to dokumenty żywe, które będziemy modyfikować w miarę rozwoju dostępnej wiedzy i naszych obserwacji. Przygotowujemy zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia, które będzie wyznaczało ramy ochrony i kształtowania zieleni na terenie miasta Torunia oraz uwzględniające Adaptację do zmian klimatu – poinformowała dr Halina Pomianowska.
 
>>> pobierz prezentację nt. Programu ochrony środowiska miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028

Fot. Magdalena Kujawa

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu Aleksander Perka trzyma dwie grafiki
  Miasto, Sport
  Zwycięstwem 99:85 zakończył się pierwszy mecz Twardych Pierników z GTK Gliwice u siebie w sezonie 2021/22. Wydarzenie było także okazją do uroczystego pożegnania z zespołem kapitana Aleksandra Perki.
 • Na zdjęciu zastępca prezydenta Paweł Gulewski, marszałek Piotr Całbecki oraz dyrektor MOPR Rafał Walter
  Miasto
  Razem możemy więcej! – to gminny projekt, którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zostanie on zrealizowany dzięki środkom unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. 24 września 2021 r. umowę o dofinansowanie z rąk marszałka Piotra Całbeckiego...
 • seniorka idąca ulicą
  Miasto
  Miejska Przychodnia Specjalistyczna wraz z Gminą Miasta Toruń zaprasza do wzięcia udziału w programie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Torunia po 65. roku życia. Zapisy ruszają w poniedziałek, 27 września 2021 r.
 • dr Michał Targowski, dr Marian Ptaszyk, prezydent Michał Zaleski
  Kultura, Miasto
  250. rocznica urodzin Samuela Bogumiła Lindego, wybitnego torunianina i twórcy pierwszego słownika języka polskiego, stała się okazją do zorganizowania wystawy i sesji popularnonaukowej. Podczas sesji 24 września 2021 r. w Ratuszu Staromiejskim prezydent Torunia Michał Zaleski wręczył Medal Thorunium dr. Marianowi Ptaszykowi, wybitnemu znawcy...
 • Zdjęcie z festiwalu Skyway w 2018 r.
  Kultura, Miasto
  Podczas 34. Sesji Rady Miasta Torunia 30 września 2021 r. radni poddadzą pod głosowanie projekt uchwały w sprawie połączenia Toruńskiej Agendy Kulturalnej oraz Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki" w Toruniu i utworzenia instytucji kultury o nazwie Toruńska Agenda Kulturalna.
 • Biznes, Kultura, Miasto
  Toruń zajął 2.miejsce w rankingu miast, które w 2020 roku zanotowały największy wzrost wydatków na ochronę zdrowia. Środki zostały przeznaczone na walkę z pandemią koronawirusa.
 • List gratulacyjny i pamiątkową grafikę wraz życzeniami rozwoju dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przekazał Zastępca Prezydenta Miasta Torunia Paweł Gulewski na ręce Prezesa PSSE Przemysława Sztandery
 • Wychowankowie działającego przy toruńskim Młodzieżowym Domu Kultury Zespołu Pieśni i Tańca „Młody Toruń” Maria Sudzińska i Marcin Hammerling odnoszą ogólnopolskie sukcesy. Z XX Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich wrócili właśnie z brązowym medalem.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega seniorów przed fałszywymi telefonami w sprawie czternastej emerytury. Oszuści w ten sposób wyłudzają dane.
 • Spółka GAZ System informuje mieszkańców gmin Lubicz i Wielka Nieszawka oraz miasta Toruń o konsultacjach społecznych dotyczących budowy gazociągu Gustorzyn - Gardeja.
 • 30 września 2021 r. podczas 34. sesji Rady Miasta Torunia rozpatrywane będą uchwały dot. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz środków transportowych.
 • Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych przy ul. Grudziądzkiej i ul. Celniczej, w rejonie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu, będzie przedmiotem debaty Rady Miasta Torunia na sesji 30 września 2021 r.
 • Noc Naukowców w Młynie Wiedzy, nowy festiwal muzyki elektronicznej FAMA, projekcje filmów dla najmłodszych w ramach Kino Dzieci, a dla miłośników sportu m.in. pierwszy w tym sezonie mecz Twardych Pierników we własnej hali – to tylko przykłady weekendowych atrakcji Torunia. Ostatni weekend września nie pozwoli nam pogrążyć się w jesiennej nostalgii.
 • Czy gminy Toruń i Lubicz porozumieją się co do budowy drogi leżącej na ich granicy – o tym zadecydują toruńscy radni na sesji 30 września 2021 r.