www.torun.pl

Ponad 25 mln dla ngo

Miasto
Data publikacji: 09 lipca 2020
Autor: Małgorzata Litwin

Ponad 25 milionów złotych wynosi wartość umów podpisanych w tym roku przez miasto Toruń z organizacjami pozarządowymi.

Za pieniądze z miejskich dotacji realizowanych jest obecnie prawie 400  projektów, prowadzonych przez ponad 300 toruńskich organizacji pozarządowych. I to nie koniec. Kontynuujemy zlecanie organizacjom pozarządowym wykonanie kolejnych zadań publicznych.

W czerwcu odwieszone zostały czynności dotyczące dwóch konkursów ogłoszonych w dniu 29 listopada 2019 r. przy łącznej puli dotacyjnej wynoszącej 776.700 zł:

1) na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020 w zakresie rozwoju sportu w II półroczu 2020 r., tj. od 01.07. do 31.12.2020 r. Rodzaj zadania: organizacja i udział zawodników w międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach sportowych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych)” – konkurs nr 17.2./2020, pula dotacyjna: 400.000 zł;

2) na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej” – konkurs nr 5/2020 (II tura), pula dotacyjna: 376.700 zł.

Na organizację i udział zawodników w imprezach sportowych wpłynęło 28 ofert, natomiast na działania wspierające rozwój kultury – 29 ofert.

Od dnia ogłoszenia pandemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 modyfikujemy sposób wdrażania i realizacji działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe na zlecenie Gminy Miasta Toruń, by nadal świadczyć pomoc torunianom, utrzymać zatrudnienie w NGO, a jednocześnie nie mieć problemów z rozliczeniem udzielonej wcześniej dotacji (w ramach regulaminu konkursowego).

Wprowadzane są zmiany w umowach dotacyjnych, elastyczne i dostosowane do konkretnych działań podejście do modyfikacji w zakresie sposobu realizacji zadań, zmian harmonogramu i kosztorysu wynikających ze szczególnej sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym. Tam, gdzie jest to możliwe, wdrażamy zdalne formy realizacji zadań publicznych. Aktualnie,  na prośbę realizatorów zadań, uzgodniono modyfikacje dla 116 zadań publicznych (realizowanych przez 114 organizacji pozarządowych). Kolejne są w trakcie przygotowania.

Organizacje pozarządowe to m.in. oferta aktywności dla seniorów

Dodatkowe wsparcie antykryzysowe dla NGO. Warto wiedzieć!

Przepisy wprowadzone ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nazwaną „Tarczą 4.0”, wprowadziły m.in. nową formę wsparcia dla organizacji pozarządowych, tj. mikropożyczki dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej (do tej pory mikropożyczki były dostępne tylko dla organizacji pozarządowych będących mikroprzedsiębiorcami).

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy przeznaczona jest:

 • dla organizacji pozarządowych, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.,
 • na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in.: na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu).   

Pożyczka do kwoty 5.000 zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku (0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski - będzie to 0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień wypłaty pożyczki):
udzielana będzie jednorazowo,

 • spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach,
 • z możliwością umorzenia -pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 100 000 zł. Wysokość pożyczki zależy od ubiegłorocznych przychodów, nie będzie się mogła o nią ubiegać organizacja założona dopiero w tym roku.

Wnioski składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia, nabór rozpoczął się 25 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: art. 15 zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Przejdź do serwisu Powiatowego Urzędu Pracy

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu Maja Błażejewska z medalem
  Miasto, Sport
  Maja Błażejewska, toruńska juniorka młodsza z KS Centuria, otrzymała powołanie do kadry narodowej taekwondo olimpijskiego.
 • Na zdjęciu para seniorów na starówce
  Miasto
  Upadki są jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji, niepełnosprawności starszych osób i potencjalnym zagrożeniem dla ich życia. Od 13 sierpnia 2020 r. zgłosić można się do „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.
 • Plakat wydarzenia przedstawiający nurkującą dziewczynkę
  Miasto, Sport
  W ramach programu "Lato w Toruniu bez nudy" zapraszamy na kolejne wydarzenie na basenach letnich, tym razem na Skarpie. Rekreacyjna impreza pod nazwą „All Day Beach Party” odbędzie się w najbliższy piątek 14 sierpnia 2020 r.
 • plakat wydarzenia
  Kultura, Miasto
  Toruńska starówka piękna jest zawsze, ale starówka wieczorową porą widziana z lotu ptaka to szczególne przeżycie. 14 i 15 sierpnia 2020 r. Muzeum Okręgowe zaprasza na nocne wejście na wieżę Ratusza Staromiejskiego.
 • Miasto, MZK
  Od 12 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe godziny otwarcia kas biletowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.
 • Na zdjęciu prezydent Torunia Michał Zaleski
  Miasto
  Wyjaśnienie Prezydenta Miasta Torunia w nawiązaniu do artykułu redaktor Małgorzaty Oberlan pt. „Cięcia wydatków w Toruniu: urzędnicy wkurzeni „Niech zaczną od siebie” ” opublikowanego w Nowościach 7 sierpnia 2020 r.
 • Po raz pierwszy dla zwiedzających zostanie udostępnione Muzeum Twierdzy Toruń. 15 sierpnia w godz. 10.00-15.00 możliwe będzie zwiedzanie obiektu oraz obejrzenie wybranych pomieszczeń z zewnątrz.
 • Motoarena Toruń im. Mariana Rosego w 2020 roku gościć będzie dwa turnieje Speedway Grand Prix!
 • „Podróżuj razem z nami” to hasło promującej transport miejski kampanii społecznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Na trasę wyjechał pierwszy autobus wspierający akcję.
 • 9 sierpnia od godz. 14:00 na terenie Torunia i powiatu toruńskiego mogą wystąpić anomalie pogodowe.
 • 8 sierpnia 2020 r. otwarty został Park Pamięci Narodowej „Zachowali się jak trzeba”. Miejsce upamiętnia tysiące Polaków, którzy w okresie II wojny światowej ratowali Żydów narażając własne życie.
 • Po prawie miesiącu głosowania, poznaliśmy zwycięzców plebiscytu Toruńskie Gwiazdy 2020. 8 sierpnia nagrodzony został najlepszy toruński DJ, Wykonawca, Nadzieja oraz Płyta Roku.
 • Na 10 sierpnia 2020 r. zostało zaplanowane czasowe wstrzymanie dostawy wody z miejskiego wodociągu do niektórych budynków przy ul. Warneńczyka oraz Bażyńskich.
 • Laureatów w kategoriach nadzieja, wykonawca, dj i płyta roku w plebiscycie Toruńskie Gwiazdy poznamy 8 sierpnia 2020 r. o godz. 19.00 podczas koncertu w sali na Jordankach. Na scenie pojawią się znani i lubiani lokalni wykonawcy.