Plan dla przyszłych pokoleń | www.torun.pl

Plan dla przyszłych pokoleń

Eko, Miasto
Data publikacji: 24 listopada 2021
Autor: Małgorzata Litwin
Na zdjęciu: ścieżka i ławki w parku Glazja

O projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Sobieskiego i Waryńskiego opowiada Anna Stasiak, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu.

- Na ostatniej sesji RMT rozpoczęta została dyskusja na temat projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Sobieskiego i Waryńskiego w Toruniu. Czego dotyczy ten plan i dlaczego podjęte zostały prace nad nim?

Prace nad projektem planu miejscowego dla terenów przy ul. Sobieskiego i ul. Waryńskiego w Toruniu podjęto w związku Dezyderatem Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2008., w którym Radni wnosili o zarezerwowanie terenów dla przebiegu mostu drogowego przez Wisłę, w osi ul. Waryńskiego.

Ponad 11 lat temu, w maju 2010r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę nr 794/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Sobieskiego i ul. Waryńskiego w Toruniu. W granicach planu znajduje się część osiedla Słoneczne Tarasy, obiekty handlowe przy ul. Waryńskiego, a także cmentarz, Park Glazja i Fort Jakuba przy ul. Sowińskiego.

W projekcie planu wydzielono obszar Parku Glazja, uwzględniając koncepcję zagospodarowania konsultowaną z mieszkańcami. Plan umożliwi także zagospodarowanie Fortu Jakuba na cele muzealne i kulturalne oraz terenów wokół fortu dla rekreacji i wypoczynku.
W projekcie planu wskazuje się na zapleczu Parku Glazja (wzdłuż ogrodzenia terenów wojskowych, w dawnej fosie Fortu Jakuba) korytarz wolny od zabudowy jako rezerwę na przyszłe potrzeby drogowe miasta, związane z budową czwartego lokalnego mostu drogowego w Toruniu. Wskazana w projekcie planu rezerwa wynika ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia”,  a korytarz drogowy w projekcie planu stanowi kontynuację przebiegu przeprawy mostowej z lewobrzeżnej części Torunia (od ul. Łódzkiej) do Placu Pokoju Toruńskiego.

Przebieg przeprawy w osi ulicy Waryńskiego i rezerwy terenów niezbędnych do realizacji mostu w przyszłości wyznaczono na podstawie koncepcji drogowych, opracowań i eksperty z środowiskowych, sporządzanych także na potrzeby planów miejscowych.  Rada Miasta Torunia  w roku 2020 uchwaliła dwa plany miejscowe dla odcinków trasy mostowej: od ulicy Łódzkiej do ul. Strzałowej oraz od ul. Strzałowej do ul. Podgórskiej. Projekt planu dla terenów przy ul. Sobieskiego i ul. Waryńskiego w Toruniu „domyka” przebieg planowanej drogi od strony północnej.

- Jaka jest perspektywa realizacji takiej inwestycji czyli ewentualnej budowy tzw. mostu w rejonie ul. Waryńskiego i  związanej z nim przebudowy układu komunikacyjnego?

Założenia planistyczne w tym zakresie odnoszą się do dalekiej perspektywy czasowej, zapewne najwcześniej za 30-40 lat, i dotyczą sytuacji, w której miasto, po planowanej realizacji trzeciego mostu zachodniego (w osi ulicy Okrężnej), będzie widziało potrzebę i posiadało możliwości na realizację mostu śródmiejskiego. Warto dodać, że do tej pory w Toruniu mosty powstają w odstępie czasowym  ok. 60-70 lat.

Z punktu widzenia prawidłowego rozwoju przestrzennego, istotne jest także planowanie oraz tworzenie rezerw, przede wszystkim dla realizacji celów publicznych, aby mogły z nich korzystać również przyszłe pokolenia mieszkańców.

- W jakim zakresie plan umożliwi przyszłym projektantom drogi ingerencję w znajdujący się tam teren zieleni, tzw. park Glazja?

Powierzchnia parku to ok. 5,6 ha. Perspektywiczna rezerwa drogowa o powierzchni ok. 1,4 ha zajmuje południowy skraj terenów parkowych, o charakterze otwartym, ze ścieżką pieszą. Do czasu realizacji układu drogowego w projekcie planu wskazano na możliwość zagospodarowania i użytkowania  terenów „korytarza drogowego” zgodnie z dotychczasowym użytkowaniem, tj. jako tereny zieleni, z urządzeniami rekreacji i elementami małej architektury.

W tym miejscu chciałabym podkreślić, że nie były planowane i nie będą realizowane wycinki drzew w parku ani na jego obrzeżach.

- Jeśli plan zostanie przyjęty, na ile jego zapisy będą obowiązujące dla przyszłych projektantów układu komunikacyjnego w tym rejonie?  Czy możliwe będą jakiekolwiek zmiany?

Nie należy zapominać, że plan miejscowy wskazuje, ale jednocześnie chroni przed innym zagospodarowaniem, „korytarze” dla przebiegu dróg, zaś szczegółowe rozwiązania drogowe (lokalizacja jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, miejsca nasadzeń zieleni przydrożnej) są precyzowane na etapie projektowania drogi. Także miejsca skrzyżowań i zjazdów z drogi (tu mam na myśli łącznik w kierunku obiektów usługowych) będą wskazywane po analizach ruchu z uwzględnieniem  potrzeb mieszkańców.

W przypadku mostu w osi ulicy Waryńskiego mówimy o bardzo dalekiej perspektywie czasowej. Jednak, o ile za kilkadziesiąt lat władze miasta podejmą decyzję o potrzebie budowy czwartego mostu, jego lokalizacja będzie poprzedzona wnikliwą analizą środowiskową i komunikacyjną, poddaną konsultacjom społecznym.

Uchwalenie planu dla omawianego obszaru jest istotne z punktu widzenia perspektywicznego rozwoju miasta, zapewni niezbędną rezerwę terenu pod przyszłe rozwiązania drogowe zgodnie z kierunkami wskazanymi w „Studium…”, z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń mieszkańców miasta.

Fot. Sławomir Kowalski

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: ludzie idący ulicą
  Miasto
  Poniżej publikujemy wyjaśnienie, jakie skierował do redaktora naczelnego „Nowości”, Marcina Habela, po publikacji dwóch artykułów na temat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, dyrektor jednostki Rafał Walter.
 • Na zdjęciu: kobieta patrzy na zdjęcia na wystawie Sztuka Natury
  Eko, Miasto
  Ruszyła 14. edycja Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą „Sztuka Natury" Toruń 2021.
 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski
  Miasto
  Prezydent Michał Zaleski kontynuuje leczenie z powodu zachorowania na Covid-19. Jak poinformował w mediach społecznościowych, jego stan zdrowia z dnia na dzień się poprawia.
 • Kościoł pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.Fot. Sławomir Kowalski
  Drogi, Miasto
  W sobotę 4 grudnia w związku z obchodami święta Radia Maryja zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, które obejmą ulicę Żwirki i Wigury, Drogę Starotoruńską oraz ulicę Bema.
 • Na zdjęciu od lewej: Łukasz Kaźmierczak, Adrian Drzycimski - Instytut Wspierania Nowych Technologii, Violetta Weroniecka - Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia, Łukasz Szarszewski – Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
  Biznes, Miasto
  Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu w partnerstwie z liderem Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz Instytutem Wspierania Nowych Technologii podpisało umowę o wartości docelowej dla mieszkańców ponad 2 mln zł na realizację pilotażowego programu badania rynku pracy. Projekt realizowany będzie ze środków Rezerw Funduszu Pracy Ministerstwa...
 • Plakat zachęcający do udziału w akcji sprawdź światła
  Miasto
  4 grudnia 2021 r. można bezpłatnie sprawdzić ustawienie świateł drogowych w wybranych Stacjach Kontroli Pojazdów w Toruniu.
 • Z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema, Europejskie Centrum Filmowe Camerimage i Grupa Balzola zapraszają na przegląd filmów, opartych na prozie najpopularniejszego polskiego twórcy literatury science-fiction. Od 10 do 30 grudnia na dużym ekranie Kina Camerimage, znajdującego się w Budynku Fundacji Tumult na Rynku Nowomiejskim 28,...
 • W najbliższą sobotę, 4 grudnia 2021 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Legionów w Toruniu odbędzie się Turniej Mikołajkowy Hokeja Halowego. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
 • Urząd Miasta Torunia weryfikuje dokumentację dostarczoną przez torunian starających się o granty w ramach projektu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym".
 • Miasto Toruń nagrodzone przez Wspólnotę Polską "Za zasługi dla sportu polonijnego". Wyróżnienie odebrał 3 grudnia 2021 r. zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz podczas uroczystości w Centrum Olimpijskim w Warszawie.
 • Na jubileuszową, niezwykłą wystawę z okazji 130-lecia funkcjonowania komunikacji miejskiej w grodzie Kopernika zaprasza Miejski Zakład Komunikacji i Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.
 • Drony – technologia przyszłości już nadleciała. Systemy bezzałogowych statków powietrznych niewątpliwie mają szansę stworzyć branżę konkurencyjną do przemysłu samochodowego i lotniczego. W kolejnym odcinku cyklu „Start Up Toruń” Błażej Kriks właściciel firmy KRX Flying oraz ośrodka szkolenia OperatorDronów.pl opowiada o przyszłości swojej branży i...
 • Portal torunposzkole.pl to pomoc dla toruńskich rodziców poszukujących wartościowych zajęć pozaszkolnych dla swoich dzieci.
 • Z powodu montażu naświetlaczy w sobotę 11 grudnia 2021 r. most Piłsudskiego będzie zamknięty dla aut w godzinach od 6.00 do 17.00.