Nowi reprezentanci NGO do Rady | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Nowi reprezentanci NGO do Rady

Miasto
Data publikacji: 24 listopada 2022
Autor: Marcin Pryka
Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia kadencji 2021-2023 wraz z dyrektorem Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia Pawłem Piotrowiczem.

Przedstawiciele toruńskich organizacji pozarządowych (NGO) spotkali się 24 listopada 2022 r. w Dworze Artusa na corocznym forum organizowanym w naszym mieście. Najważniejszym punktem wydarzenia był wybór reprezentantów środowiska pozarządowego do nowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia na kadencję 2023-2025.

Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych odbyło się po dwuletniej przerwie wywołanej pandemią koronawirusa. Po raz siedemnasty przedstawiciele organizacji mogli się spotkać i porozmawiać o aktualnych problemach, a przy okazji skorzystać z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości. Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia oraz Toruńskim Centrum Usług Społecznych – nową jednostką powołaną w celu integrowania i koordynowania usług społecznych w naszym mieście.

Prezydent Torunia Michał Zaleski podczas forum mówił o trudnych warunkach, w jakich przez ostatnie dwa lata musiały działać organizacje pozarządowe. Warunki te wywołane były głównie pandemią. Wspomniał też o podejmowanych w tym czasie wspólnych działaniach, skutkach wojny na Ukrainie, kryzysu energetycznego i galopującej inflacji. - Zachowaliśmy sie w tamtej sytuacji, wywołanej pandemią jak ludzie rozsądni i odpowiedzialni. Pozostaję z przekonaniem, że podobnie będzie również w sytuacji kryzysu ekonomicznego - podkreślił prezydent.

Włodarz miasta zaznaczył, że forum ma być wymianą doświadczeń i wiedzy tak, aby organizacje pozarządowe mogły poprzez działania o charakterze społecznym służyć mieszkankom i mieszkańcom Torunia. - Staramy się pewne zwyczaje kultywować, dlatego też będziemy dbali o to, aby idee organizacji, które państwo reprezentujecie nie wygasły. Aby tam gdzie jest potrzebna pomoc charytatywna, miała ona miejsce. Tam gdzie jest działalność sportowa, artystyczna czy kulturalna również. Aby spokojnie, pamiętając o celach, przesłaniach, które towarzyszą państwa organizacjom, organizować te cele - dodał prezydent Michał Zaleski.

W wygłoszonym przemówieniu mówił o szczególnej roli Rady Działalności Pożytku Publicznego, która jest ważnym ciałem opiniotwórczo-doradczym i wpływa na kształt podejmowanych działań. Podkreślił, że w tym roku około 300 organizacji zrealizowało przy wsparciu miasta aż 470 projektów. Miasto Toruń, pomimo kłopotów budżetu związanych z kryzysem na całym świecie, z roku na rok zabezpiecza coraz więcej środków finansowych na wspieranie organizacji pozarządowych. W przyszłym roku na ten cel zapisano 36,2 mln zł (w ramach Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.).

Prezydent Michał Zaleski prosił, aby szukać rozsądnych rozwiązań na kolejny trudny rok, aby myśleć częściej o prostych, mniej kosztownych projektach tak, by środki można było rozdysponować na większą liczbę organizacji. Na koniec podziękował tym, którzy tworzyli Radę Działalności Pożytku Publicznego w minionej kadencji za zaangażowanie i aktywność. W szczególności przewodniczącej Aleksandrze Łukomskiej-Smulskiej oraz Małgorzacie Skibickiej, która przez minionych 12 lat była pełnomocniczką prezydenta Torunia ds. współpracy z NGO, a obecnie została dyrektorką Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.

- Przekazuję raz jeszcze słowa uznania i akceptacji dla dokonań całej Rady. Życzę państwu dobrych, spokojnych obrad. Szukajmy dobrych pomysłów i dobrych rozwiązań w tych trudnych czasach dla naszych rodzin, organizacji pozarządowych i dla miasta. Z wytrwałością i optymizmem myślę, że pokonamy kolejny trudny rok. Wierzę w państwa optymizm i w państwa umiejętności - powiedział prezydent Michał Zaleski.

Mijającą kadencję podsumowała przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Aleksandra Łukomska-Smulska. Mówiła, że od 12 lat działa w Radzie i że ostatnia kadencja była najtrudniejsza dla NGO. - Była to kadencja pełna wyzwań, ale wszyscy wybrnęliśmy z tego z sukcesem, mimo pandemii, która nas ograniczała. Organizacje fantastycznie się przestawiły, zaproponowały inne formy współpracy ze swoimi beneficjentami. Pracowaliście online, pracowaliście hybrydowo - podkreśliła przewodnicząca. Przy okazji podziękowała urzędnikom Urzędu Miasta Torunia, którzy rozumieli problemy organizacji pozarządowych i sytuację, w jakiej się znalazły.

- To była bardzo trudna próba. Ta kadencja nas umocniła, dała nam siłę, daliśmy radę i ja bardzo państwu i sobie życzę, żebyśmy nadal trzymali się razem i ciągnęli ten wózek w jednym kierunku. Przez lata Rada wypracowała taką kapitalną, serdeczną i przyjazną atmosferę współpracy z Urzędem Miasta. Obserwuję, że z roku na rok sytuacja stowarzyszeń w naszym mieście się polepsza, bo rozmawiamy, poznajemy swoje potrzeby. Robicie kawał dobrej roboty. Moim wielkim marzeniem jest, żeby te 36,2 mln zł trafiło do was - dodała Aleksandra Łukomska-Smulska.

Przewodnicząca RDPP mijającej kadencji podała, że w ubiegłym roku w Toruniu było 1294 organizacji, stowarzyszeń i fundacji. - To kapitalna liczba i ta liczba rok w rok rośnie o jakieś 30-40 organizacji, a rośnie, bo w Toruniu jest dobry klimat dla organizacji i stowarzyszeń. Jest kapitalny klimat i wykorzystajmy to w roku 2023 dla dobra organizacji, ale przede wszystkim dla dobra społeczności miasta Torunia, bo dla nich pracujemy.

Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego ustępującej kadencji otrzymali podziękowania i upominki. Szczególnym elementem tegorocznego spotkania był wybór reprezentantów NGO do Rady, na kolejną trzyletnią kadencję 2023-2025. Rada składa się z 18 osób. W jej skład wchodzi 9 reprezentantów toruńskiego sektora pozarządowego, pozostali to przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia. Do wyborów zgłosiło się czternastu kandydatów z ramienia organizacji pozarządowych. Uczestnicy forum, w tajnym głosowaniu, wybrali dziewięciu spośród nich.

W skład Rady Działalności Pożytku Publicznego na nową kadencję - jako przedstawiciele toruńskiego sektora NGO - weszli: Katarzyna Gucajtis - Fundacja Światło, Marta Młynarczyk - Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia, Ewa Kluszczyńska - Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki, Anna Zielińska - Fundacja Archipelag Inicjatyw, Anna Lamers - Fundacja Kosmos, Aleksandra Łukomska-Smulska - Fundacja Woman, Joanna Danicka - CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Kinga Mickiewicz - Stowarzyszenie Dobry Start i Danuta Stępkowska - Stowarzyszenie Obywatelski Toruń.

W ramach części merytorycznej XVII Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych znalazły się bloki warsztatowe dotyczące funkcjonowania NGO. Dagmara Zielińska - dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Społecznych mówiła o tym, czego mieszkańcy oczekują od organizacji pozarządowych. Artur Kaniecki z Fundacji Studio M6 opowiedział o kompetencjach przyszłości NGO. Tematy związane z wolontariatem poruszyła Ewa Kluszczyńska z Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki. Była mowa także o zdiagnozowanych potrzebach lokalnej społeczności w stosunku do działających w naszym mieście pozarządówek. Wydarzeniem towarzyszącym była tradycyjna już Kawiarenka Obywatelska Seniorów (VII edycja) organizowana we współpracy z Radą Seniorów Miasta Torunia.

Partnerami merytorycznymi forum byli: Fundacja Archipelag Inicjatyw - Kamienica Inicjatyw, Fundacja Studio M6, Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki oraz Rada Seniorów Miasta Torunia.

Fot. Sławomir Kowalski

Na zdj. głównym artykułu: Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia mijającej kadencji 2021-2023 wraz z dyrektorem Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia Pawłem Piotrowiczem (pierwszy z prawej).

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Grafika promująca wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Torunia
  Miasto
  Jeszcze tylko do 7 lutego 2023 roku młodzi torunianie mogą zgłaszać swoje kandydatury do Młodzieżowej Rady Miasta.
 • Nie bądź obojętny na innych
  Miasto
  Zwracajmy szczególną uwagę na osoby, które w okresie zimowym mogą potrzebować pomocy.
 • Kobiety odśnieżajace chodnik przed sklepem
  Drogi, Miasto
  W związku z obfitymi opadami śniegu przypominamy, że obowiązek odśnieżania dotyczy nie tylko służb miejskich, ale także innych właścicieli i zarządców nieruchomości na terenie Torunia.
 • Mężczyzna w żółtej kurtce puka do drzwi
  Miasto
  Od soboty 4 lutego 2023 r. w Toruniu rozpocznie się akcja roznoszenia decyzji wymiarowych w sprawie podatków lokalnych na rok 2023.
 • Zdjęcie przedstawia lód na chodniku.
  Miasto
  Po intensywnych opadach śniegu przyjdzie oblodzenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia dla Torunia.
 • Plakat z rodziną, dzieckiem i telefonem z aplikacją mobilną ZUS
  Miasto
  Duże zainteresowanie świadczeniem 500+. Do ZUS napłynęło już prawie 670 tys. wniosków.
 • Rozpatrzenie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji konserwatorskich będzie jedynym punktem sesji Rady Miasta Torunia 9 lutego 2023 r.
 • W związku z intensywnymi opadami śniegu 3 lutego 2023 roku na toruńskie drogi ruszyły piaskarki i ciągniki.
 • Narodowy Bank Polski 9 lutego 2023 r. wprowadzi do obiegu kolekcjonerski banknot oraz srebrną monetę kolekcjonerską poświęcone Mikołajowi Kopernikowi.
 • Część wydziałów Urzędu Miasta Torunia zmieniła swoje dotychczasowe siedziby. Poniżej wykaz aktualnych lokalizacji.
 • Ostrzeżenie będzie obowiązywało od 2 lutego 2023 roku od godziny 19:00 do 3 lutego 2023 roku do godziny 09:00.
 • Od poniedziałku 6 lutego 2023 r. zostanie otwarte po przebudowie przejście dla pieszych na Szosie Chełmińskiej w rejonie Trasy Średnicowej Północnej przy ul. Wybickiego.
 • Najlepsze prace udekorują torty, które pojawią się 18 lutego 2023 roku podczas imprezy urodzinowej Mikołaja Kopernika.
 • Prawne aspekty funkcjonowania samorządów były tematem konferencji samorządowej, jaka odbyła się 1 lutego 2023 r. w Centrum Innowacyjnej Edukacji. Gościem spotkania był minister ds. samorządu terytorialnego Włodzimierz Tomaszewski.