Nagrody dla uzdolnionych uczniów | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Nagrody dla uzdolnionych uczniów

Miasto
Data publikacji: 19 czerwca 2018
Autor: Sylwia Mularczyk

Zgłoś swój projekt na stronie esk2029.pl

Nagrody dla najzdolniejszych uczniów - zdjęcie archiwalne

Przypominamy, że do 5 lipca 2018 roku uzdolnieni uczniowie zamieszkali na terenie Torunia, uczęszczający do klas programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych, mogą ubiegać się o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Torunia za rok szkolny 2017/2018.

Zgodnie z § 4 uchwały nr 268/16 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym  uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach, nagroda może być przyznana w roku szkolnym uczniowi klasy programowo najwyższej szkoły ponadgimnazjalnej, zamieszkałemu w Toruniu, spełniającemu następujące warunki:

- uzyskanie na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej średniej ocen co najmniej 4,00 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania;

- uzyskanie w trakcie nauki:

a. tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, zwalniającego z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

b. tytułu laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, zwalniającego z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

c. tytułu laureata ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu w zakresie przedmiotów artystycznych, stanowiącego podstawę otrzymania przez ucznia szkoły artystycznej najwyższej pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć artystycznych,

d. tytułu laureata olimpiady artystycznej lub laureata konkursu, zwalniającego ucznia szkoły artystycznej z części teoretycznej egzaminu dyplomowego w zakresie, który obejmowała olimpiada lub konkurs,

e. tytułu laureata konkursu lub tytułu laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady w innych niż wymienionych wcześniej konkursach, turniejach lub olimpiadach, zorganizowanych na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

- posiadanie znaczących osiągnięć edukacyjnych, inne niż wymienione powyżej.

Nagroda Prezydenta Miasta Torunia jest przyznawana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 2 000 zł.

W celu ubiegania się o to świadczenie, pełnoletni uczniowie zobowiązani są złożyć w terminie do dnia 5 lipca 2018 r. wniosek do Prezydenta Miasta Torunia (do pobrania TUTAJ) wraz z następującymi dokumentami, potwierdzonymi za zgodność przez dyrektora szkoły:

1)      kopią świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z roku szkolnego, w którym przyznaje się nagrodę;

2)      kopią dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez ucznia osiągnięć, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a-e uchwały RMT nr 268/16;

3)      kopią dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez ucznia innych znaczących osiągnięć edukacyjnych, o których mowa w §4 ust.1 pkt 2 lit. f uchwały RMT nr 268/16;

4)      rekomendacją dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym, w której uzyskał osiągnięcia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały RMT nr 268/16.

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: dwaj żużlowcy na torze
  Miasto, Sport
  W sobotę 30 września 2023 roku czeka nas wielkie święto żużlowe. Na Motoarenie im. Mariana Rosego odbędzie się ostatni turniej tegorocznego cyklu Speedway Grand Prix. Za nami już dziewięć z nich, w tym dwie w Polsce, co oznacza, że pozostał tylko wielki finał.
 • Kultura, Miasto
  Niesamowite podniebne show pojawi się w Toruniu już w dniach 29 i 30 września 2023 r. – piątek, sobota. W te dni, o godzinie 20:00 torunianie i turyści będą mieli okazję podziwiać spektakl EXIT podniebne widowisko artystyczne z okazji Roku Kopernikańskiego, który odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego przy ul. gen. Józefa Bema...
 • Balonowy spektakl nad stadionem miejskim
  Kultura, Miasto
  Niesamowite podniebne show pojawi się w Toruniu już w dniach 29 i 30 września – piątek, sobota. W te dni, o godzinie 20:00 torunianie i turyści będą mieli okazję podziwiać spektakl EXIT podniebne widowisko artystyczne z okazji Roku Kopernikańskiego, który odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego przy ul. gen. Józefa Bema 23/29....
 • Bulwar Filadelfijski w Toruniu
  Inwestycje, Miasto
  Stanowisko Prezydenta Miasta Torunia ws. pokontrolnego wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli dot. Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu.
 • Maturzystka na 100%
  Miasto
  Agnieszka Peret, absolwentka Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, jedną z dwóch toruńskich laureatek konkursu "Matura na 100 procent". Spotkał się z nią Prezydent Torunia Michał Zaleski. - Nie bez przyczyny fundacja, która organizuje wyłonienie najlepszych spośród najlepszych maturzystek i maturzystów nazywa się zawsze warto. Bo...
 • Za długoletnie pożycie małżeńskie
  Miasto
  Kolejne toruńskie pary odebrały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wręczył je 22 września 2023 roku w Ratuszu Staromiejskim Prezydent Torunia Michał Zaleski. Odznaczenia państwowe nadane zostały przez Prezydenta RP 10 parom, które w tym roku świętują 50- i 51-lecie zawarcia związku małżeńskiego. Razem z medalem jubilatom Prezydent Zaleski...
 • Projekty rewitalizacji siedziby katów toruńskich oraz prac konserwacyjnych w kościele p.w. Św. Jakuba otrzymają dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 • W Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 28 września 2023 r. odbywa się VII Forum Seniora, w którym udział bierze kilkuset uczestników z całego województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Zaburzeniom związanym z FASD/FAS można w stu procentach zapobiec zachowując abstynencję w ciąży.
 • W sobotę 30 września 2023 roku czeka nas wielkie święto żużlowe. Na Motoarenie im. Mariana Rosego odbędzie się ostatni turniej tegorocznego cyklu Speedway Grand Prix. Za nami już dziewięć z nich, w tym dwie w Polsce, co oznacza, że pozostał tylko wielki finał.
 • Dokładnie 22 października 2023 r. maratończycy z całej Polski, upamiętniając 550. rocznicę narodzin Mikołaja Kopernika, wystartują na dystansie królewskim spod pomnika Kopernika.
 • Muzeum i hostel znalazły swoje miejsce na Dworcu Toruń Główny, który po metamorfozie odwiedzają nie tylko podróżni.
 • Muzeum Twierdzy Toruń, oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu, zaprasza na kolejną, 17. odsłonę cyklu „Środowe spotkania z historią wojskowości”. W najbliższą środę (27 września 2023 r.) spotkamy się z Panem Miłoszem Rusieckim, pasjonatem lotnictwa i autorem rewelacyjnej książki pt. „Lotnicze obiekty Torunia 1908–1955. Obiekty aeronautyczne”.
 • Przez ostatnie 40 lat działał na rzecz toruńskiej kultury i edukował młodych. 27 września 2023 roku Prezydent Torunia Michał Zaleski spotkał się odchodzącym na emeryturę Zbigniewem Przybyszem. Spotkanie było okazją do wielu wspomnień i opowieści, ale przede wszystkim do podziękowań: - Dziekuję za Pana wieloletnią pracę na rzecz miasta, współpracę...