Miliony dla pozarządówek | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Miliony dla pozarządówek

Miasto
Data publikacji: 17 listopada 2023
Autor: Magdalena Winiarska
Na zdjęciu: dziewczyna startuje na bieżni na stadionie

Prezydent Torunia Michał Zaleski ogłosił kolejną turę konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe w 2024 roku.

Łącznie z naborami opublikowanymi w październiku i pierwszej połowie listopada w puli konkursowej dla ngo jest prawie 37.000.000 zł. Kwota ta już w tej chwili przekracza łączną kwotę zapisaną na te same działania w całym 2023 roku w Rocznym Programie Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi. Do chwili obecnej na zadania w 2024 roku realizowane przez pozarządówki ogłoszono już dwadzieścia trzy postępowania konkursowe, a ogłoszenia kolejnej transzy konkursów dla NGO należy się spodziewać w I kwartale nowego roku.

NGO-sy mogą składać oferty w kolejnych czternastu postępowaniach konkursowych:

 • Konkurs nr 2024/10 w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej.
 • Konkurs nr 2024/11 z zakresu pomocy społecznej poprzez realizację w roku 2024 zadania polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla maksymalnie 188 osób z zaburzeniami psychicznymi.  
 • Konkurs nr 2024/12 w zakresie pomocy społecznej poprzez realizację w roku 2024 zadania polegającego na  organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Konkurs nr 2024/13 z zakresu pomocy społecznej poprzez realizację w roku 2024  zadania polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla minimalnie 27 i maksymalnie 35 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - mieszkańców Gminy Miasta Toruń.
 • Konkurs nr 2024/14 z zakresu pomocy społecznej poprzez realizację w roku 2024 zadania polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 22 osób.
 • Konkurs nr 2024/16 w zakresie promocji zatrudnienia i rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 • Konkurs nr 2024/17 w zakresie rozwoju sportu  w kategorii senior.
 • Konkurs nr 2024/18 w zakresie rozwoju sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
 • Konkurs nr 2024/19.1 w zakresie organizacji w Toruniu międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych, memoriałów oraz turniejów cyklicznych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia.
 • Konkurs nr 2024/20 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji.
 • Konkurs nr 2024/21 w zakresie rewitalizacji poprzez realizację w 2024 roku przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji (Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza, i Starego Miasta) w trybie powierzenia.
 • Konkurs nr 2024/22 w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację w roku 2024 zadań wspierających i upowszechniających turystykę i krajoznawstwo
 • Konkurs nr 2024/23 w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację w roku 2024 upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w trybie powierzenia.
 • Konkurs nr 2024/24 w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację na terenie Torunia Międzynarodowego Zlotu Klubów Miłośników Samochodów.

>>> Przejdź do strony z wykazem wszystkich aktualnie aktywnych postępowań konkursowych (z otwartym terminem składania ofert) oraz z linkami do materiałów konkursowych

Fot. Lech Kamiński

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Święto boksu w Toruniu
  Miasto, Sport
  W dniach 4-10 grudnia 2023 roku Toruń będzie gospodarzem Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów w boksie olimpijskim. Poznaj program zawodów.
 • Wieziemy pasażerom najlepsze życzenia
  Miasto, MZK
  W czapce św. Mikołaja, z brodą i wąsami, z poręczami jak gwiazdkowe cukierki, ozdobiony światełkami, pełen słodkich i nie tylko upominków – jak co roku w Toruniu w Mikołajki rozpoczął kursowanie świąteczny tramwaj Miejskiego Zakładu Komunikacji.
 • Miasto
  15 grudnia 2023 r. mija termin na składanie wniosków o zwolnienie od podatku od nieruchomości na 2024 r. budynków, w których utrzymywany jest zielony dach, ogród wertykalny lub zielona fasada. Obowiązek ten dotyczy również tych podatników, którzy chcą kontynuować w 2024 r. zwolnienie.
 • Na zdjęciu: Wejście do budynku Powiatowego Urzędu Pracy
  Miasto
  Zostało już tylko 7 ostatnich bonów na zasiedlenie przyznawanych w ramach projektu: „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP dla Miasta Torunia (I)”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia.
 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski i inne osoby w czapkach Mikołaja siedzą na scenie, przed nimi dzieci
  Miasto
  Mikołajki w Toruniu rozpoczęła tradycyjna akcja głośnego czytania w Szkole Podstawowej nr 9. W 2023 roku uczniowie tej szkoły wysłuchali „Dzieci Pana Astronoma” Wandy Chotomskiej.
 • Miasto
  Szybko i wygodnie, bez wychodzenia z domu złóż online wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o stanie cywilnym. W tej samej formie możesz wnieść na konto Urzędu Miasta Torunia opłatę skarbową za wydanie odpisu lub zaświadczenia.
 • W tym roku minęła setna rocznica urodzin znakomitej sportsmenki Melanii Sinorackiej, pierwszej podgórskiej olimpijki. Z tej okazji we wtorek 5 grudnia 2023 r. na kamienicy przy ul. Poznańskiej 125, w której mieszkała, odsłonięto pamiątkową tablicę.
 • Międzyszkolny Klub Sportów Walki „Pomorzanin” Toruń zaprasza dzieci od 10. roku życia i młodzież na bezpłatne zajęcia sportowe.
 • Po raz siódmy w Zespole Szkół nr 19 zorganizowano Integracyjne Mikołajkowe Spotkanie dla dzieci z niepełnosprawnościami, uczęszczających do toruńskich szkół i przedszkoli.
 • Kolejne spotkanie w ramach cyklu spotkań tematycznych organizowanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego miasta Torunia poświęcone będzie osobom z niepełnosprawnościami.
 • Gmina Miasta Toruń otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Toruniu”.
 • Do końca 2023 r. można złożyć deklarację i skorzystać ze środków programu "Ciepłe Mieszkanie II" na wymianę ogrzewania.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, we współpracy z instytucjami miejskimi i organizacjami pozarządowymi, realizuje Plan pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym.
 • Fundacja Studio M6 zaprasza 14 grudnia 2023 r. na wydarzenie pt. „Porozmawiajmy o integracji". Ma ono posłużyć dokonaniu diagnozy i próby wypracowania propozycji rozwiązań napotykanych problemów przez organizacje/instytucje pracujące z osobami z doświadczeniem migracji oraz wspólnemu dojściu do mechanizmów integracyjnych, które mogą być...