Konkursy na sport i rekreację na 2024 rok | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Konkursy na sport i rekreację na 2024 rok

Miasto, Sport
Data publikacji: 16 listopada 2023
Autor: Paula Gałązka
Konkursy na sport i rekreację na 2024 rok

16 listopada 2023 r. Prezydent Torunia ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu i rekreacji.

W ramach puli konkursowej ogłoszono cztery nabory ofert:

 • konkurs nr 17/2024 na rozwój sportu w kategorii senior;
 • konkurs nr 18/2024 na rozwój sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo;
 • konkurs nr 19.1/2024 na organizację w Toruniu międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych, memoriałów oraz turniejów cyklicznych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia;
 • konkurs nr 20/2024 na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji.

Termin składania ofert upływa 7 grudnia 2023 r.


Krótka informacja na temat konkursów:

1. Konkurs nr 17/2024 na rozwój sportu w kat. senior.

Celem realizacji zadania jest:

 • szkolenie sportowe toruńskich zespołów, drużyn i zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym w kategorii senior,
 • organizacja i udział toruńskich zespołów, drużyn i zawodników w rozgrywkach na szczeblach rozgrywkowych w kat. senior oraz pozostałych wydarzeniach sportowych,
 • utrzymanie wysokiego poziomu wyników sportowych zespołów, drużyn i zawodników reprezentujących toruńskie kluby sportowe w kategorii senior,
 • promocja miasta Torunia poprzez sport podczas rozgrywanych spotkań i imprez sportowych oraz na arenach międzynarodowych jako miasta stwarzającego warunki dla rozwoju sportu.

Łącznie na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu w kat. senior miasto planuje przeznaczyć
8.000.000 zł.2. Konkurs nr 18/2024 na rozwój sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.

Celem realizacji zadania jest:

 • organizacja programów szkoleniowych, w tym: stałych i systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w rocznikach: młodzik (w przypadku piłki nożnej
  – trampkarz), junior młodszy, junior, młodzieżowiec (do daty ukończenia 23 roku życia) oraz
  w młodszych kategoriach wiekowych: skrzat, orlik, żak - posiadających aktualne uprawnienia do udziału we współzawodnictwie sportowym,
 • zapewnienie uzdolnionym zawodnikom optymalnych warunków do szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego,
 • wytypowanie zawodników o wysokim potencjale sportowym do szkolenia w kadrach narodowych polskich związków sportowych oraz ich przygotowanie do reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych, w szczególności w sportach olimpijskich,
 • osiągnięcie wysokich wyników sportowych w drodze rywalizacji na wszelkich poziomach krajowych i międzynarodowych,
 • współdziałanie pomiędzy sportem młodzieżowym, a sportem seniorskim (zaplecze dla sportu seniorskiego na najwyższym poziomie),
 • zwiększenie liczby uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży uczestniczących w sposób zorganizowany w stałym systemie szkolenia i współzawodnictwa sportowego,
 • wzmocnienie rangi Torunia jako ważnego ośrodka sportu w kraju.

Łącznie na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo miasto planuje przeznaczyć 4.850.000 zł.3. Konkurs nr 19.1/2024 na organizacje w Toruniu międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych, memoriałów oraz turniejów cyklicznych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia – I tura.

Celem realizacji zadania jest:

 • wsparcie organizacji w Toruniu międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych, memoriałów oraz turniejów cyklicznych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia,
 • osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
 • promocja sportu i aktywnego stylu życia.


Łącznie na wykonanie zadań z zakresu organizacji w Toruniu międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych miasto planuje przeznaczyć w I turze 200.000 zł, a w całym roku 2024  - 550.000 zł4. Konkurs nr 20/2024 na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji.

Celem realizacji zadania jest:

 • wspieranie aktywności fizycznej społeczności lokalnych,
 • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej,
 • zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży,
 • organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
 • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi masowej rekreacji,
 • prowadzenie działań na rzecz promowania rozwoju kultury fizycznej i rekreacji,
 • tworzenie warunków do powstawania nowych inicjatyw obywatelskich w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji.

Łącznie na wykonanie zadań z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji miasto planuje przeznaczyć 400.000 zł.Szczegóły dotyczące konkursów, w tym pełne treści ogłoszeń, formularze wraz ze wzorami załączników wymienionych w ogłoszeniach zostały opublikowane:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej
 • w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiTorun.

https://bip.torun.pl/otwarte-konkursy-ofert/32600

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Święto boksu w Toruniu
  Miasto, Sport
  W dniach 4-10 grudnia 2023 roku Toruń będzie gospodarzem Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów w boksie olimpijskim. Poznaj program zawodów.
 • Wieziemy pasażerom najlepsze życzenia
  Miasto, MZK
  W czapce św. Mikołaja, z brodą i wąsami, z poręczami jak gwiazdkowe cukierki, ozdobiony światełkami, pełen słodkich i nie tylko upominków – jak co roku w Toruniu w Mikołajki rozpoczął kursowanie świąteczny tramwaj Miejskiego Zakładu Komunikacji.
 • Miasto
  15 grudnia 2023 r. mija termin na składanie wniosków o zwolnienie od podatku od nieruchomości na 2024 r. budynków, w których utrzymywany jest zielony dach, ogród wertykalny lub zielona fasada. Obowiązek ten dotyczy również tych podatników, którzy chcą kontynuować w 2024 r. zwolnienie.
 • Na zdjęciu: Wejście do budynku Powiatowego Urzędu Pracy
  Miasto
  Zostało już tylko 7 ostatnich bonów na zasiedlenie przyznawanych w ramach projektu: „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP dla Miasta Torunia (I)”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia.
 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski i inne osoby w czapkach Mikołaja siedzą na scenie, przed nimi dzieci
  Miasto
  Mikołajki w Toruniu rozpoczęła tradycyjna akcja głośnego czytania w Szkole Podstawowej nr 9. W 2023 roku uczniowie tej szkoły wysłuchali „Dzieci Pana Astronoma” Wandy Chotomskiej.
 • Miasto
  Szybko i wygodnie, bez wychodzenia z domu złóż online wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o stanie cywilnym. W tej samej formie możesz wnieść na konto Urzędu Miasta Torunia opłatę skarbową za wydanie odpisu lub zaświadczenia.
 • W tym roku minęła setna rocznica urodzin znakomitej sportsmenki Melanii Sinorackiej, pierwszej podgórskiej olimpijki. Z tej okazji we wtorek 5 grudnia 2023 r. na kamienicy przy ul. Poznańskiej 125, w której mieszkała, odsłonięto pamiątkową tablicę.
 • Międzyszkolny Klub Sportów Walki „Pomorzanin” Toruń zaprasza dzieci od 10. roku życia i młodzież na bezpłatne zajęcia sportowe.
 • Po raz siódmy w Zespole Szkół nr 19 zorganizowano Integracyjne Mikołajkowe Spotkanie dla dzieci z niepełnosprawnościami, uczęszczających do toruńskich szkół i przedszkoli.
 • Kolejne spotkanie w ramach cyklu spotkań tematycznych organizowanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego miasta Torunia poświęcone będzie osobom z niepełnosprawnościami.
 • Gmina Miasta Toruń otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Toruniu”.
 • Do końca 2023 r. można złożyć deklarację i skorzystać ze środków programu "Ciepłe Mieszkanie II" na wymianę ogrzewania.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, we współpracy z instytucjami miejskimi i organizacjami pozarządowymi, realizuje Plan pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym.
 • Fundacja Studio M6 zaprasza 14 grudnia 2023 r. na wydarzenie pt. „Porozmawiajmy o integracji". Ma ono posłużyć dokonaniu diagnozy i próby wypracowania propozycji rozwiązań napotykanych problemów przez organizacje/instytucje pracujące z osobami z doświadczeniem migracji oraz wspólnemu dojściu do mechanizmów integracyjnych, które mogą być...