Budżet po półroczu | www.torun.pl

Budżet po półroczu

Inwestycje, Miasto, Sport
Data publikacji: 23 lipca 2021
Autor: Natalia Przytarska
Na zdjęciu starówka z lotu ptaka od strony Muzeum Etnograficznego

Więcej pieniędzy na zieleń, świadczenia dla rodzin zastępczych oraz sport dla dzieci i młodzieży - 22 lipca 2021 r. Rada Miasta Torunia uchwaliła zmiany w budżecie na rok 2021.

Zmiany wprowadzone na ostatniej sesji Rady Miasta Torunia mają charakter głównie porządkowy - po ponad sześciu miesiącach tego roku budżet regulowany jest w zakresie harmonogramów realizacji zadań bieżących, jak i inwestycyjnych.

Niektóre ze zmian wprowadzone zostały ze względu na regulacje ustawowe i musiały znaleźć odzwierciedlenie w budżecie miejskim. Tak jest w przypadku świadczeń dla rodzin zastępczych, które wzrosły średnio o 7,5%. Od 1 czerwca 2021 r. świadczenie w rodzinie spokrewnionej wynosi 746 zł, a niespokrewnionej 1131 zł. Przewidziano też dodatek na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności w wysokości 227 zł.

Novum w budżecie są natomiast środki na Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN Toruński”. Celem spółki będzie budowa mieszkań komunalnych. Miastu udało się pozyskać 3 mln zł na to zadanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. 

- Jest to pokłosie poprzedniej uchwały Rady Miasta Torunia, w której wyrażono zgodę, abyśmy złożyli wniosek o przyznanie środków na ten cel do budżetu państwa mówiła Magdalena Flisykowska, Skarbnik Miasta ToruniaPieniądze przekazane będą na utworzenie spółki, której zadaniem będzie budowa mieszkań komunalnych, a tym samym poprawa warunków mieszkaniowych torunian. Warto nadmienić, że sama budowa będzie także finansowana przy bardzo wysokim udziale środków budżetu państwa.

Znalazły się także dodatkowe pieniądze na zieleń miejską. Jak podkreśla Skarbnik Miasta, mimo panującej pandemii w 2021 roku nie wprowadzono żadnych działań oszczędnościowych w tym obszarze. Większe wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów (ponad 450 tys. zł) umożliwiły przeznaczenie tych środków na rozwój terenów zielonych. Zaplanowane w budżecie nowe nasadzenia drzew będą realizowane w ramach zgłoszeń mieszkańców w aplikacji Moje Drzewo.

W zmienionym budżecie ujęto również wsparcie dla klubów sportowych. Pieniądze mają być przeznaczone na zadania z zakresu sportu dzieci i młodzieży. Na ten cel miasto przewidziało 500 tys. zł.

- To zwiększenie związane jest m.in. z wcześniejszym ograniczeniem wydatków na dotacje klubów, a sport dla dzieci i młodzieży ma mniejsze szanse na wsparcie sponsorskie niż ten dla dorosłychpowiedziała Skarbnik Miasta, Magdalena Flisykowska. - Co więcej, musimy pamiętać, że w zeszłym roku ze względu na warunki epidemiczne kluby nie organizowały obozów sportowych. W 2021 roku podejmują takie działania i miasto powinno ich w tych zadaniach wspomóc.

To nie koniec pomocy finansowej dla sportu – 55 tys. zł zostanie przeznaczone na wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem szatniowo-stanitarnym a balonem pneumatycznym stanowiącym zadaszenie boiska piłkarskiego przy ul. Przy Skrapie. Dzięki niemu w chłodniejszym sezonie dzieci i młodzież będą mogły przejść z szatni na boisko suchą nogą. Łącznik będzie także mobilny, czyli w okresie wiosenno-letnim będzie możliwość jego demontażu. 

Pomimo trudnej sytuacji finansowej Toruniowi udało się zakończyć zeszły rok z dobrym wynikiem. Efektem tego będzie zmniejszenie zadłużenia miasta o 39 mln zł.

- Z zeszłego roku zostało nam 39 mln zł wolnych środków. Wzięły się one stąd, że deficyt był dużo niższy niż planowaliśmy, zaciągnęliśmy trochę więcej kredytów niż okazało się potrzebnetłumaczyła Skarbnik Miasta Magdalena FlisykowskaNadwyżkę tę wprowadzamy do budżetu dopiero teraz, ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych możemy to zrobić po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu, co miało miejsce na poprzedniej sesji Rady Miasta.

Kliknij tutaj, aby przejść do programu 32. sesji Rady Miasta Torunia, gdzie znajduje się DRUK NR 898 - uchwała zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu miasta na rok 2021.

Fot. Sławomir Kowalski

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu Aleksander Perka trzyma dwie grafiki
  Miasto, Sport
  Zwycięstwem 99:85 zakończył się pierwszy mecz Twardych Pierników z GTK Gliwice u siebie w sezonie 2021/22. Wydarzenie było także okazją do uroczystego pożegnania z zespołem kapitana Aleksandra Perki.
 • Na zdjęciu zastępca prezydenta Paweł Gulewski, marszałek Piotr Całbecki oraz dyrektor MOPR Rafał Walter
  Miasto
  Razem możemy więcej! – to gminny projekt, którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zostanie on zrealizowany dzięki środkom unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. 24 września 2021 r. umowę o dofinansowanie z rąk marszałka Piotra Całbeckiego...
 • seniorka idąca ulicą
  Miasto
  Miejska Przychodnia Specjalistyczna wraz z Gminą Miasta Toruń zaprasza do wzięcia udziału w programie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Torunia po 65. roku życia. Zapisy ruszają w poniedziałek, 27 września 2021 r.
 • dr Michał Targowski, dr Marian Ptaszyk, prezydent Michał Zaleski
  Kultura, Miasto
  250. rocznica urodzin Samuela Bogumiła Lindego, wybitnego torunianina i twórcy pierwszego słownika języka polskiego, stała się okazją do zorganizowania wystawy i sesji popularnonaukowej. Podczas sesji 24 września 2021 r. w Ratuszu Staromiejskim prezydent Torunia Michał Zaleski wręczył Medal Thorunium dr. Marianowi Ptaszykowi, wybitnemu znawcy...
 • Zdjęcie z festiwalu Skyway w 2018 r.
  Kultura, Miasto
  Podczas 34. Sesji Rady Miasta Torunia 30 września 2021 r. radni poddadzą pod głosowanie projekt uchwały w sprawie połączenia Toruńskiej Agendy Kulturalnej oraz Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki" w Toruniu i utworzenia instytucji kultury o nazwie Toruńska Agenda Kulturalna.
 • Biznes, Kultura, Miasto
  Toruń zajął 2.miejsce w rankingu miast, które w 2020 roku zanotowały największy wzrost wydatków na ochronę zdrowia. Środki zostały przeznaczone na walkę z pandemią koronawirusa.
 • List gratulacyjny i pamiątkową grafikę wraz życzeniami rozwoju dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przekazał Zastępca Prezydenta Miasta Torunia Paweł Gulewski na ręce Prezesa PSSE Przemysława Sztandery
 • Wychowankowie działającego przy toruńskim Młodzieżowym Domu Kultury Zespołu Pieśni i Tańca „Młody Toruń” Maria Sudzińska i Marcin Hammerling odnoszą ogólnopolskie sukcesy. Z XX Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich wrócili właśnie z brązowym medalem.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega seniorów przed fałszywymi telefonami w sprawie czternastej emerytury. Oszuści w ten sposób wyłudzają dane.
 • Spółka GAZ System informuje mieszkańców gmin Lubicz i Wielka Nieszawka oraz miasta Toruń o konsultacjach społecznych dotyczących budowy gazociągu Gustorzyn - Gardeja.
 • 30 września 2021 r. podczas 34. sesji Rady Miasta Torunia rozpatrywane będą uchwały dot. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz środków transportowych.
 • Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych przy ul. Grudziądzkiej i ul. Celniczej, w rejonie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu, będzie przedmiotem debaty Rady Miasta Torunia na sesji 30 września 2021 r.
 • Noc Naukowców w Młynie Wiedzy, nowy festiwal muzyki elektronicznej FAMA, projekcje filmów dla najmłodszych w ramach Kino Dzieci, a dla miłośników sportu m.in. pierwszy w tym sezonie mecz Twardych Pierników we własnej hali – to tylko przykłady weekendowych atrakcji Torunia. Ostatni weekend września nie pozwoli nam pogrążyć się w jesiennej nostalgii.
 • Czy gminy Toruń i Lubicz porozumieją się co do budowy drogi leżącej na ich granicy – o tym zadecydują toruńscy radni na sesji 30 września 2021 r.