Będą duże zmiany w organizacji ruchu | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Będą duże zmiany w organizacji ruchu

Miasto, MZK
Data publikacji: 12 maja 2022
Autor: Sylwia Derengowska

Pomarańczowe tło i napis budżet obywatelski mieszkańców Torunia 2023

Budżet obywatelski w Toruniu na 2023 r.

OKRES SKŁADANIA WNIOSKÓW

od 4 do 31 maja 2022

  

Na zdjęciu: tory kładzionepodczas budowy nowej linii tramwajowej na tzw. osiedle Jar

Od 14 maja 2022 r. czekają nas zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej związane z budową nowej linii tramwajowej. Już niebawem prace obejmą rejon placu NOT, ronda Czadcy i skrzyżowania ulic Polna/Ugory.  

Budowa nowej linii tramwajowej rozpoczęła się w październiku 2021 r. i w chwili obecnej trwa równolegle w dwunastu punktach miasta:

 • ul. Polna: od przejazdu PKP do ul. Traktorowej (A1),
 • skrzyżowanie ul. Polna/Ugory (A2),
 • ul. Watzenrodego: od CH do ul. Hubego (A5),
 • ul. Watzenrodego: od ul. Hubego do ul. Grasera (A6),
 • ul. Watzenrodego: od ul. Grasera do ul. Strobanda (A7),
 • rondo ul. Grasera - ul. Strobanda (A8),
 • Szosa Chełmińska: od placu NOT do targowiska (B2),
 • Szosa Chełmińska: od targowiska do ul. Bema (B3),
 • al. 700-lecia Torunia: od ul. Dekerta do ul. Podgórnej/Bema (B4),
 • Szosa Chełmińska: od ul. Bema do trasy średnicowej (B5),
 • Szosa Chełmińska: od trasy średnicowej do ul Długiej (B6),
 • ul. Długa: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Mohna (B7).

Obecnie rozpoczynają się kolejne etapy realizacji zadania, co wiąże się ze sporymi zmianami w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej. - Przy tak rozległej inwestycji - by mogło powstać nowe torowisko, nowe przystanki, ciągi piesze i rowerowe i cała infrastruktura towarzysząca - nie da się uniknąć zmian i utrudnień w ruchu. Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Wraz z wykonawcami prac postaramy się, by były jak najmniej uciążliwe. Za to po zakończeniu budowy na pewno jakość komunikacji tramwajowej i drogowej wzrośnie, co zrekompensuje czas utrudnień w ruchu. O kolejnych zmianach będziemy informowali na bieżąco, z odpowiednim wyprzedzeniem zapewnia prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki.
 
ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO I KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
 
SKRZYŻOWANIE POLNA/UGORY - 14.05.2022 - 15.07.2022

- 14 maja 2022 r. zmieni się organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania Polna/Ugory. By umożliwić przejazd, a jednocześnie prowadzić prace, powstanie ta, tymczasowe rondo. Południowa jezdnia ul. Polnej zostanie wyłączona, a ruch zostanie skierowany dwukierunkowo na jezdnię północną. Nie będzie możliwości skrętu z tymczasowego ronda w ul. Traktorową. Sugerowany objazd do ul. Traktorowej - ulicą Polną oraz Forteczną. Zakończenie tego etapu prac planowane jest 15 lipca 2022 r. – mówi prezes Wyszogrodzki.
 
Zmiany w komunikacji miejskiej
Autobusy linii nr 12 kursować będą objazdem ul. Polna i Forteczną. Na trasie objazdu w kierunku centrum wyznaczono tymczasowy przystanek na ul. Fortecznej, a w kier. Wrzosów na ul. Polnej przed Traktorową.

Główne prace realizowane w okresie trwania zmian w organizacji ruchu będą polegały na wykonaniu układu torowego (nawierzchnia z płyt prefabrykowanych) na skrzyżowaniu wraz z drenażem torowiska oraz przebudową niezbędnych kolizji.

Co dalej? Kolejny etap prac na tym skrzyżowaniu zakłada przejście torowiskiem przez północną jezdnię ulicy Polnej. Na czas prowadzenia robót jezdnia ta zostanie zamknięta, a ruch będzie prowadzony dwukierunkowo jezdnią południową oraz zostanie otwarta ulica Traktorowa. Na skrzyżowaniu nadal będzie funkcjonować tymczasowe rondo.

Planowany termin rozpoczęcia prac kolejnego etapu prac: 18.07.2022 r. O zmianach poinformujemy przed ich wprowadzeniem.

kliknij, aby powiększyć

PLAC NOT - 21.05.2022 - 30.09.2022

Następny etap robót obejmie jeden z najbardziej obciążonych ruchem drogowym punktów miasta – plac NOT. Od 21 maja 2022 r. rozpoczną się tu prace rozbiórkowe dotychczasowej infrastruktury i przebudowa uzbrojenia podziemnego. Tu powstaną przewiązki umożliwiające przełożenie ruchu. Nawierzchnia zostanie usunięta, torowisko zdemontowane. Następnie ruszy przebudowa sieci podziemnych, budowa układu torowego z nowymi rozjazdami od strony al. Solidarności oraz budowa układu drogowego.

Zmiany w organizacji ruchu drogowego

 • zamknięcie wjazdu i wyjazdu w al. Solidarności;
 • zakaz wjazdu w Szosę Chełmińską od strony centrum;
 • nakaz skrętu w prawo z Szosy Chełmińskiej (wyłączona jazda na wprost oraz skręt w lewo);
 • zawężenie na Szosie Chełmińskiej do  ul. Grudziądzkiej.

Objazd do Szosy Chełmińskiej kierowany będzie ul. Bema oraz przez plac ToMiTo i ul. Grudziądzką. Objazd do al. Solidarności kierowany będzie al. św. Jana Pawła II i Wały gen. Sikorskiego.   
 
- W związku ze zmianami organizacji ruchu zweryfikowany zostanie program sygnalizacji świetlnej. Będziemy oczywiście obserwowali, jak rozkłada się ruch i w razie potrzeby wprowadzali korektymówi dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMT Marcin Kowallek.

Zmiany w komunikacji miejskiej

- Zmiany w komunikacji miejskiej zostaną wprowadzone od środy 18 maja br., gdyż trzeba wykonać przewiązki. Od tego dnia nastąpi wyłączenie ruchu tramwajowego w ul. Czerwona Droga i Odrodzenia oraz w al. Solidarności. Tramwaje linii nr 1, 2, 4 i 5 kursować będą objazdem ulicami: al. św. Jana Pawła II – Wały gen. Sikorskiego – Uniwersytecką. Tramwaje zatrzymywać się będą na przystankach na Wałach gen. Sikorskiego i al. Św. Jana Pawła II tylko w kierunku Uniwersytetu, a tramwaje linii nr 2 i 4 dodatkowo na ul. Uniwersyteckiej w obu kierunkach – wylicza dyrektor Kowallek.

Od soboty 21 maja wprowadzony zostanie objazd dla wszystkich linii autobusowych przejeżdżających al. Solidarności. Objazd wyznaczono od Szosy Chełmińskiej ulicami: Grudziądzką – pl. To-Mi-To – Uniwersytecką – Wały gen. Sikorskiego.

Na trasie objazdowej wyznaczono przystanki:

 • przy ul. Grudziądzkiej w kierunku Dworca Głównego i Os. Na Skarpie dla linii nr 27, 31, 32 i 38, a w kierunku Wrzosów dla linii nr 10, 20, 27, 31, 32 i 38,
 • przy ul. Uniwersyteckiej dla linii nr: 12, 14, 21, 30, 35, 37 i 38 w obu kierunkach,
 • na ul. Wały gen Sikorskiego na wysokości przystanków tramwajowych dla linii nr: 10, 12, 13, 14, 22, 27, 32, 53, N90, N91 i N93.

Autobusy linii nr 15 na ul. Odrodzenia zatrzymywać się będą na przystanku linii nr 28.

Planowany termin zakończenia tego etapu to 30 września 2022 r.

Kolejny etap działań na placu NOT zakłada przeniesienie prac na stronę północną skrzyżowania. O zmianach poinformujemy przed ich wprowadzeniem. Planowany termin rozpoczęcia prac kolejnego etapu robót: 30.09.2022 r.

kliknij, aby powiększyć

RONDO CZADCY – 4.06.2022 – 2.09.2022
 
Zmiany w organizacji ruchu drogowego

 • zamknięcie jezdni zachodniej ronda Czadcy;
 • ruch dwukierunkowy w relacji ul. Legionów po jezdni wschodniej;
 • brak możliwości skrętu w lewo zarówno w ul. Wielki Rów z ul. Legionów, jak i z ul. Wielki Rów w Legionów;
 • sugerowany objazd Trasą Średnicową oraz ul. Polną.

Zmiany w komunikacji miejskiej
 
Przystanki autobusów linii nr 10, 20 i 11 oraz 34 w kierunku centrum zostaną przeniesione na wschodnią jezdnie ul. Legionów.
 
Główne prace realizowane w czasie wprowadzanych od 4 czerwca zmian w organizacji ruchu to rozbiórki, przebudowa uzbrojenia podziemnego, budowa układu torowego i drogowego.

Planowany termin zakończenia tego etapu to 2 września 2022 r.
 
Kolejny etap prac na rondzie Czadcy zakłada przeniesienie prac na wschodnią stronę ronda. Ruch drogowy zostanie wówczas przeniesiony na zachodnią stronę ronda. O zmianach poinformujemy przed ich wprowadzeniem.

Planowany termin rozpoczęcia prac kolejnego etapu robót na rondzie: 30.09.2022 r.


 

Kliknij, aby powiększyć

>>> Prezentacja dot. zmian w organizacji ruchu drogowego w rejonie pl. NOT, ul. Polnej/Ugory i ronda Czadcy

GDZIE PO INFORMACJE?

 • strona internetowa MZK: www.mzk-torun.pl;
 • strona internetowa projektu: http://bitcity2-poiis.mzk-torun.pl;
 • formularz kontaktowy  dedykowany projektowi BiT-City, który znajduje się na stronie głównej MZK;
 • dystrybucja 12 tys. ulotek z informacją o planowanych zmianach w organizacji ruchu drogowego na czas trwania najbliższych prac;
 • informacje w środkach komunikacji miejskiej na monitorach;
 • informacje w prasie lokalnej.

POSTĘP PRAC NA BUDOWIE NOWEJ LINII TRAMWAJOWEJ:
Na odcinku A1 zakończono prace przy układaniu kanalizacji kablowej i kabli trakcyjnych. Ułożono warstwę z maty wibroizolacyjnej i wylano dolną płytę torową. na ukończeniu jest montaż szyn. Rozwiązano kolizję z niezinwentaryzowanymi liniami sieci teletechnicznej.

Na odcinku A2, na fragmencie dochodzącym do skrzyżowania, wykonano korytowanie pod przyszłe torowisko i ułożono kable trakcyjne. Od 14.05.2022 roku planowane jest wejście na cały etap A2 i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Polna/ Ugory/Traktorowa.

Na odcinku A5 zakończono korytowanie i profilowanie terenu pod przyszłe torowisko, ułożono warstwę stabilizacji i kable trakcyjne. Trwają prace przy układaniu warstwy z kruszywa łamanego.

Na odcinku A6 wyłożono matę wibroizolacyjną i wylano warstwę dolną płyty torowej na obu torach na całej długości tego odcinka. Zakończono układanie i mocowanie szyn.

Na odcinku A7 wylano dolną płytę oraz zamontowano szyny. Na odcinku o długości 30 metrów wylano górną płytę torową wraz z dylatacjami.

Na odcinku A8 rozwiązano kolizję ze studnią sanitarną, zakończono korytowanie i układanie warstwy stabilizacji pod budowę jezdni łączącej ul. Watzenrodego z ul. Strobanda, ułożono krawężniki. Trwa wylewanie warstwy wiążącej asfaltu.

Na odcinku B2, na wysokości targowiska miejskiego, trwa budowa wodociągów DN300 i DN400.

Na B3, na odcinku Szosy Chełmińskiej od posesji nr 68 do ul. Dekerta, zakończono korytowanie, wykonywanie stabilizacji, drenażu oraz podbudowy pod przyszłe torowisko. Ułożono maty wibroizolacyjne, zakończono betonowanie płyty podtorowej i rozpoczęto montaż szyn.

Na Szosie Chełmińskiej, od posesji nr 68 do ul. Bema, trwa korytowanie, wykonywanie stabilizacji, drenażu oraz podbudowy pod przyszłe torowisko. Wykonano rozbiórki nawierzchni drogowej, rozpoczęto korytowanie oraz wykonywanie stabilizacji pod wschodnią jezdnię al. 700-lecia Torunia. Trwa usuwanie kolizji energetycznych i teletechnicznych. Kontynuowana jest budowa wodociągów DN100, DN 300 i DN400.

Na odcinku B4 przebudowano kolizje sieci podziemnych i wybudowano kanalizację deszczową. Zakończono korytowanie, wykonywanie stabilizacji, podbudowy oraz warstwy wiążącej z mas bitumicznych na jezdniach pomiędzy ul. Bema a ul. Dekerta oraz na łączniku pomiędzy al. 700-lecia Torunia a ul. Dekerta. Trwają prace brukarskie oraz montaż słupów i opraw oświetleniowych.

Na odcinku B5 wykonano fundamenty pod słupy trakcyjne, rozpoczęto korytowanie, wykonywanie stabilizacji oraz drenażu pod przyszłe torowisko. Trwa usuwanie kolizji energetycznych, teletechnicznych, gazowych i wodociągowych. Rozpoczęto przebudowę wyjazdu i parkingu przy  ul. Małachowskiego.

Na odcinku B6, na wysokości Trasy Prezydenta Raczkiewicza, trwa przebudowa sieci ciepłowniczej.

Na odcinku B7 przebudowano sieci podziemne, wykonano dolną płytę podtorową, rozpoczęto spawanie i kotwienie szyn. Zakończono korytowanie, wykonywanie stabilizacji, a także podbudowy oraz warstwy wiążącej z mas bitumicznych na jezdniach. Gotowe są chodniki po stronie południowej, natomiast na ukończeniu jest budowa chodników i ścieżki rowerowej po stronie północnej. Słupy trakcyjne zostały ustawione i wypionowane. Rozpoczęto budowę konstrukcji torowiska pomiędzy płytami prefabrykowanymi a ul. Boboli.

Na odcinku B8 prowadzone są prace niepowodujące utrudnień w ruchu kołowym. Ustawiono słupy trakcyjne po stronie południowej, ułożono kable trakcyjne, przebudowano wodociąg. Trwa budowa linii kablowej zasilającej słupy oświetleniowe, przebudowa przyłączy wodociągowych i sieci teletechnicznej.

Rozpoczęto prace związane z przebudową sieci ciepłowniczej przebiegającej przy rondzie Czadcy. Roboty zasadnicze, wymagające wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na tym odcinku, rozpoczęły się 04.05.2022 r.

WARTO PRZYPOMNIEĆ

 • Całkowita wartość projektu: 400 403 080, 64 zł
 • Cały projekt, o łącznej wartości ponad 400 mln zł, składa się z ośmiu zadań, dzięki którym usprawniany jest transport publiczny w mieście. Część zadań zostało już zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji.
 • Najważniejsze zadanie to budowa nowej linii tramwajowej na północ Torunia, gdzie znajduje się nowo budowane osiedle mieszkaniowe.
 • Gdy nowa linia zostanie zbudowana, długość torów tramwajowych będących w eksploatacji w Toruniu zwiększy się o ponad 20 procent – obecnie w eksploatacji jest ok. 53,6 km toru pojedynczego, a przybędzie  ok. 11,5 km plus 1,4 km w ramach dociągnięcia nowej linii do ul. Heweliusza.
 • W kwietniu miasto pozyskało dodatkowe 25 mln zł na budowę nowej linii tramwajowej. Fundusze są przeznaczone na dofinansowanie trwającej obecnie inwestycji (ok. 8 mln zł) oraz na jej drugi etap – przedłużenie nowej linii do pętli przy ul. Heweliusza (ok. 17 mln zł). Unijne dofinansowanie całego projektu wynosi więc obecnie ok. 221,3 mln zł.
 • Umowy na budowę nowej linii tramwajowej podpisano 30 sierpnia 2021 r.
 • Koszt – 189,97 mln zł brutto
 • Wykonawca: konsorcjum firm Balzola Polska i Intop Warszawa

 Fot. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

Najczęściej czytane aktualności

 • Pamiątkowe zdjęcie prezydenta i radnego z Tralalińskimi
  Miasto
  Urząd odwiedziły 25 maja 2022 r. dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Dekerta w Toruniu.
 • Na zdjęciu mężczyzna ubrany niebieską kurtkę siedzi wewnątrz samochodu podczas jazdy
  Miasto, Toruń dla Ukrainy
  Wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go prawa do legalnego pobytu, a tym samym prawa do świadczeń - wynika z zapisów specustawy z dnia 12 marca 2022 r.
 • Prezydent Torunia Michał Zaleski i prezes toruńskiego oddziału WOPR Wojciech Lewko
  Miasto
  Prezydent Torunia odznaczony brązowym medalem Za zasługi dla WOPR. Odznaczenie otrzymał 24 maja 2022 r. z rąk prezesa toruńskiego oddziału WOPR.
 • Chłopiec na rowerze jedzie przez Park Miejski.
  Miasto, Sport
  Przez cały czerwiec trwać będzie rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2022. Oprócz Torunia bierze w niej udział ponad 50 miast.
 • Pomarańczowy plakat wyścigów rowerkowych 2022
  Sport
  Zakończył się nabór dzieci do udziału w sobotnich wyścigach rowerkowych na Motoarenie. We wszystkich grupach osiągnięto już limity uczestników. Zapraszamy 28 maja do kibicowania!
 • Na zdjęciu widok na las i przestrzeń zabudowaną z lotu ptaka
  Eko, Miasto
  W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców Urząd Miasta Torunia proponuje kompromis i wpisuje w miejski plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Szosą Chełmińską, ul. Storczykową i ul. Ugory pełną ochronę obszarów leśnych. Założenia planu przedstawiono podczas konferencji prasowej z udziałem prezydenta Torunia Michała...
 • Na kilka dni przed przypadającym 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego 40 pracowników Urzędu Miasta Torunia odebrało z rąk prezydenta akty nadania awansu zawodowego.
 • W poniedziałek 30 maja 2022 r. w Toruniu odbędą się uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Bryndala i jego małżonki Eleonory Sobieckiej-Bryndal.
 • Toruń wymieniony przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wśród polskich miast najbardziej zasłużonych dla pomocy obywatelom Ukrainy.
 • Budowa nowej linii tramwajowej wkracza na kolejny etap. Prace prowadzone są m.in. w samym centrum Torunia – na pl. NOT. Dzieje się także na pozostałych odcinkach.
 • Strefa Inwestycyjno-Logistyczna Toruń-Wschód prężnie się rozbudowuje. Powstają kolejne magazyny, powierzchnie dla logistyki, biurowce i siedziby firm. Na kilkudziesięciu hektarach inwestują światowi giganci, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa. Centrum Wsparcia Biznesu prezentuje stan zaawansowania prac inwestorskich w sąsiedztwie węzła...
 • Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zapraszają na spotkanie autorskie poświęcone książce „Kosmos i życie". Wydarzenie zaplanowano 2 czerwca 2022 r. w Centrum Innowacyjnej Edukacji.
 • Młodzieżowy Dom Kultury i OPP Dom Harcerza rozpoczęły nabór na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia w roku szkolnym 2022/2023.
 • O tym, że warto odwiedzić Toruń, można przeczytać w gazetach – w ostatnich miesiącach na łamach prasy pojawiły się artykuły zapraszające do naszego miasta.