59. sesja Rady Miasta Torunia | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

59. sesja Rady Miasta Torunia

Miasto
Data publikacji: 20 września 2023
Autor: Paula Gałązka
Urząd Miasta Torunia

21 września 2023 roku w sali nr 33 im. Mikołaja Kopernika, na drugim piętrze budynku Urzędu Miasta Torunia odbędzie się 59. sesja Rady Miasta Torunia. Radni zajmą się m.in. rozpatrzeniem projektu apelu w sprawie poprawy infrastruktury na liniach kolejowych, zmianami w budżecie miasta na rok 2023 i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2050.

Początek o godz. 10:00. Transmisję na żywo można śledzić poprzez Biuletyn Informacji Publicznej.

Porządek obrad 59. sesji Rady Miasta Torunia

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z 58. sesji.
3. Informacje Przewodniczącego Rady.
4. Informacje Prezydenta Miasta.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie projektu apelu w sprawie poprawy infrastruktury na liniach kolejowych nr 353 i 27 - DRUK NR 1492.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Toruń, Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Toruńskim, Gminą Czernikowo, Gminą Obrowo i Gminą Lubicz dotyczącego współdziałania w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym – DRUK NR 1479.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020 – 2023” - DRUK NR 1484.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg publicznych gminnych nowego odcinka ulicy Platanowej w Toruniu - DRUK NR 1471 - I i II CZYTANIE.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części parku Glazja i ul. Ludwika Waryńskiego w Toruniu - DRUK NR 1468 - I i II CZYTANIE.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: gen. Józefa Dwernickiego, Lipnowskiej i Łódzkiej w Toruniu - DRUK NR 1478.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” - DRUK NR 1483 - I i II CZYTANIE.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. - DRUK NR 1485.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Toruń lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy - DRUK NR 1393.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 194 - DRUK NR 1473.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń usytuowanego w budynku położonym w Toruniu przy ul. Łaziennej 28 - DRUK NR 1465.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń usytuowanego w budynku położonym w Toruniu przy ul. Warszawskiej 2 - DRUK NR 1467.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu - DRUK NR 1482.
19. Rozpatrzenie projektów uchwał:
      - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2023-2050 - DRUK NR 1476;
     - zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2023 - DRUK NR 1477 – I i II CZYTANIE.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu w roku 2023 - DRUK NR 1437.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - DRUK NR 1480 – I CZYTANIE.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - DRUK NR 1481 – I CZYTANIE.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej - DRUK NR 1496 – I I II CZYTANIE.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów i uchwał w sprawie utworzenia okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów - DRUK NR 1475 – I i II CZYTANIE.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów i uchwał w sprawie utworzenia okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów - DRUK NR 1294 – I i II CZYTANIE.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 13 lipca 2023 r. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu - DRUK NR 1491.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu w kadencji 2024 – 2027 - DRUK NR 1487.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu w kadencji 2024 – 2027 - DRUK NR 1488.
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu w kadencji 2024 – 2027 - DRUK NR 1489.
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu w kadencji 2024 – 2027 - DRUK NR 1490.
32. Rozpatrzenie projektu rezolucji w sprawie przeprowadzenia prac skutkujących powołaniem w strukturach Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oddziału ginekologiczno-położniczego z blokiem porodowym – DRUK NR 1494.
33. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowywania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - DRUK NR 1460.
34. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1461.
35. Wnioski radnych – godz. 14.20.
36. Przerwa – godz. 14.30 – 16.00.
37. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
38. Zakończenie Sesji.

Fot. Małgorzata Litwin

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Święto boksu w Toruniu
  Miasto, Sport
  W dniach 4-10 grudnia 2023 roku Toruń będzie gospodarzem Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów w boksie olimpijskim. Poznaj program zawodów.
 • Wieziemy pasażerom najlepsze życzenia
  Miasto, MZK
  W czapce św. Mikołaja, z brodą i wąsami, z poręczami jak gwiazdkowe cukierki, ozdobiony światełkami, pełen słodkich i nie tylko upominków – jak co roku w Toruniu w Mikołajki rozpoczął kursowanie świąteczny tramwaj Miejskiego Zakładu Komunikacji.
 • Miasto
  15 grudnia 2023 r. mija termin na składanie wniosków o zwolnienie od podatku od nieruchomości na 2024 r. budynków, w których utrzymywany jest zielony dach, ogród wertykalny lub zielona fasada. Obowiązek ten dotyczy również tych podatników, którzy chcą kontynuować w 2024 r. zwolnienie.
 • Na zdjęciu: Wejście do budynku Powiatowego Urzędu Pracy
  Miasto
  Zostało już tylko 7 ostatnich bonów na zasiedlenie przyznawanych w ramach projektu: „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP dla Miasta Torunia (I)”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia.
 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski i inne osoby w czapkach Mikołaja siedzą na scenie, przed nimi dzieci
  Miasto
  Mikołajki w Toruniu rozpoczęła tradycyjna akcja głośnego czytania w Szkole Podstawowej nr 9. W 2023 roku uczniowie tej szkoły wysłuchali „Dzieci Pana Astronoma” Wandy Chotomskiej.
 • Miasto
  Szybko i wygodnie, bez wychodzenia z domu złóż online wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o stanie cywilnym. W tej samej formie możesz wnieść na konto Urzędu Miasta Torunia opłatę skarbową za wydanie odpisu lub zaświadczenia.
 • W tym roku minęła setna rocznica urodzin znakomitej sportsmenki Melanii Sinorackiej, pierwszej podgórskiej olimpijki. Z tej okazji we wtorek 5 grudnia 2023 r. na kamienicy przy ul. Poznańskiej 125, w której mieszkała, odsłonięto pamiątkową tablicę.
 • Międzyszkolny Klub Sportów Walki „Pomorzanin” Toruń zaprasza dzieci od 10. roku życia i młodzież na bezpłatne zajęcia sportowe.
 • Po raz siódmy w Zespole Szkół nr 19 zorganizowano Integracyjne Mikołajkowe Spotkanie dla dzieci z niepełnosprawnościami, uczęszczających do toruńskich szkół i przedszkoli.
 • Kolejne spotkanie w ramach cyklu spotkań tematycznych organizowanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego miasta Torunia poświęcone będzie osobom z niepełnosprawnościami.
 • Gmina Miasta Toruń otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Toruniu”.
 • Do końca 2023 r. można złożyć deklarację i skorzystać ze środków programu "Ciepłe Mieszkanie II" na wymianę ogrzewania.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, we współpracy z instytucjami miejskimi i organizacjami pozarządowymi, realizuje Plan pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym.
 • Fundacja Studio M6 zaprasza 14 grudnia 2023 r. na wydarzenie pt. „Porozmawiajmy o integracji". Ma ono posłużyć dokonaniu diagnozy i próby wypracowania propozycji rozwiązań napotykanych problemów przez organizacje/instytucje pracujące z osobami z doświadczeniem migracji oraz wspólnemu dojściu do mechanizmów integracyjnych, które mogą być...