109 nowych nauczycieli mianowanych | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

109 nowych nauczycieli mianowanych

Miasto
Data publikacji: 25 września 2023
Autor: Magdalena Winiarska
Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski stoi z kilkorgiem nauczycieli, którzy trzymają teczki z aktami mianowania, za nimi portret Mikołaja Kopernika

109 nauczycieli toruńskich szkół uzyskało kolejny stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

25 września 2023 r. w Ratuszu Staromiejskim Prezydent Miasta Torunia spotkał się z nauczycielami toruńskich szkół, którzy uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Podczas tej uroczystości 109 nauczycieli złożyło ślubowanie według roty zawartej w ustawie Karta Nauczyciela i odebrało akty mianowania. Dwóch z nich posiada stopień naukowy doktora, a zgodnie z Kartą Nauczyciela nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora oraz legitymujący się co najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole wyższej, uzyskują stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa.

Z kolei 107 z nich w lipcu i sierpniu 2023 r. uczestniczyło w postępowaniu egzaminacyjnym, zdanym pozytywnie. Wcześniej nauczyciele odbyli staż trwający 2 lata i 9 miesięcy, podczas którego współpracowali z opiekunem, doskonalili swoje umiejętności i kompletowali dokumentację, co oceniał dyrektor ich rodzimej placówki. Uzyskanie awansu zawodowego gwarantuje podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego.

- Dzisiejsza uroczystość to okazja, by potwierdzić wysoki poziom przygotowania zawodowego toruńskich nauczycielek i nauczycieli. Wszyscy doceniamy związaną z tym dodatkową naukę, poddanie się wymogom trzyletniej i wzmożonej pracy oraz pozytywnie zaliczone egzaminy końcowe. Bohaterów naszej uroczystości proszę o przyjęcie słów szacunku i uznania, a także podziękowanie za pełną zaangażowania i pasji misję nauczania toruńskich dzieci i młodzieży – powiedział prezydent Michał Zaleski.

>>> Przejdź do listy nauczycieli, którzy otrzymali tytuł nauczyciela mianowanego

Uzyskanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego jest jednym z etapów drogi zawodowej nauczycieli. Po nim ostatnim już stopniem jest nauczyciel dyplomowany.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, przy nadaniu stopnia awansu nauczyciela mianowanego, nauczyciele składają ślubowanie według roty zawartej w tej ustawie o następującej treści:
"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg."

Fot. Wojtek Szabelski

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Święto boksu w Toruniu
  Miasto, Sport
  W dniach 4-10 grudnia 2023 roku Toruń będzie gospodarzem Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów w boksie olimpijskim. Poznaj program zawodów.
 • Wieziemy pasażerom najlepsze życzenia
  Miasto, MZK
  W czapce św. Mikołaja, z brodą i wąsami, z poręczami jak gwiazdkowe cukierki, ozdobiony światełkami, pełen słodkich i nie tylko upominków – jak co roku w Toruniu w Mikołajki rozpoczął kursowanie świąteczny tramwaj Miejskiego Zakładu Komunikacji.
 • Miasto
  15 grudnia 2023 r. mija termin na składanie wniosków o zwolnienie od podatku od nieruchomości na 2024 r. budynków, w których utrzymywany jest zielony dach, ogród wertykalny lub zielona fasada. Obowiązek ten dotyczy również tych podatników, którzy chcą kontynuować w 2024 r. zwolnienie.
 • Na zdjęciu: Wejście do budynku Powiatowego Urzędu Pracy
  Miasto
  Zostało już tylko 7 ostatnich bonów na zasiedlenie przyznawanych w ramach projektu: „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP dla Miasta Torunia (I)”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia.
 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski i inne osoby w czapkach Mikołaja siedzą na scenie, przed nimi dzieci
  Miasto
  Mikołajki w Toruniu rozpoczęła tradycyjna akcja głośnego czytania w Szkole Podstawowej nr 9. W 2023 roku uczniowie tej szkoły wysłuchali „Dzieci Pana Astronoma” Wandy Chotomskiej.
 • Miasto
  Szybko i wygodnie, bez wychodzenia z domu złóż online wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o stanie cywilnym. W tej samej formie możesz wnieść na konto Urzędu Miasta Torunia opłatę skarbową za wydanie odpisu lub zaświadczenia.
 • W tym roku minęła setna rocznica urodzin znakomitej sportsmenki Melanii Sinorackiej, pierwszej podgórskiej olimpijki. Z tej okazji we wtorek 5 grudnia 2023 r. na kamienicy przy ul. Poznańskiej 125, w której mieszkała, odsłonięto pamiątkową tablicę.
 • Międzyszkolny Klub Sportów Walki „Pomorzanin” Toruń zaprasza dzieci od 10. roku życia i młodzież na bezpłatne zajęcia sportowe.
 • Po raz siódmy w Zespole Szkół nr 19 zorganizowano Integracyjne Mikołajkowe Spotkanie dla dzieci z niepełnosprawnościami, uczęszczających do toruńskich szkół i przedszkoli.
 • Kolejne spotkanie w ramach cyklu spotkań tematycznych organizowanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego miasta Torunia poświęcone będzie osobom z niepełnosprawnościami.
 • Gmina Miasta Toruń otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Toruniu”.
 • Do końca 2023 r. można złożyć deklarację i skorzystać ze środków programu "Ciepłe Mieszkanie II" na wymianę ogrzewania.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, we współpracy z instytucjami miejskimi i organizacjami pozarządowymi, realizuje Plan pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym.
 • Fundacja Studio M6 zaprasza 14 grudnia 2023 r. na wydarzenie pt. „Porozmawiajmy o integracji". Ma ono posłużyć dokonaniu diagnozy i próby wypracowania propozycji rozwiązań napotykanych problemów przez organizacje/instytucje pracujące z osobami z doświadczeniem migracji oraz wspólnemu dojściu do mechanizmów integracyjnych, które mogą być...