St. James's Church | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

St. James's Church